Lista cu lucrări

RV Didactic

 

Văidăhăzan Remus

Actualizat: 10 noiembrie 2017.

 

 

1. Teza de doctorat

Văidăhăzan Remus Cristian, Relațiile de influență dintre parametrii efortului și dinamica frecvenței cardiace în antrenamentul cu greutăți din fitnessul pentru toţi. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România (2015). Coordonator științific Prof. univ. dr. Hanțiu Iacob.

 

2. Cărţi publicate, capitole în cărţi

 • Văidăhăzan Remus Cristian, Instruire asistată de calculator în Educație fizică și sport și Kinetoterapie (Managementul surselor bibliografice și colecție de aplicații necesare cadrelor didactice, antrenorilor și kinetoterapeuților), ISBN 978-606-37-0224-2, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, p. 195
 • Văidăhăzan Remus Cristian, Profilul practicantului de antrenament cu greutăți ca activitate fizică de timp liber, ISBN 978-606-37-0136-8, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, p. 137
 • Văidăhăzan Remus Cristian, Antrenamentul cu greutăţi în sălile de fitness (inițiere), ISBN 978-973-133-588-9, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009, p. 174

 

 • Prodea Cosmin, Văidăhăzan Remus Cristian, capitol, Antrenamentul cu greutăţi pentru deficienţii locomotori, Despre culori şi desene didactice – Monica Diaconu – volum omagial, ISBN 978-973-109-261-4, Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, p. 198-205
 • Prodea Cosmin, Văidăhăzan Remus Cristian, capitol, Problematizarea în Didactica educaţiei fizice, Metoda problematizării: Abordări teoretico-aplicative, ISBN 978-973-757-370-4, Eikon, Cluj-Napoca, Editor: Diaconu Monica, Costache Adrian, 2010
 • Prodea Cosmin, Mărginean Gabriel, Pop Ioan Nelu, Şanta-Moldovan Ioan Cristian, Cobârzan Sorin-Horea, Văidăhăzan Remus Cristian, capitol, Exerciţiul fizic, componentă a bugetului de timp liber a elevilor, Modernism versus Conservatorism, ISBN 978-973-133-396-0, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, Editor: Albulescu Mirela, Diaconu Monica, 2008, p. 247-261

 

3. Articole/studii de specialitate indexate în baze de date internaţionale

 • Văidăhăzan Remus-Cristian, Hanțiu Iacob, Pop Gabriela. Repetition Speed Influence on Maximum Heart Rate in Weight Training * Influența vitezei de execuție a repetărilor asupra frecvenței cardiace maxime în antrenamentul cu greutăți. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 3, pp. 5-12, 2017
 • Pop Gabriela, Pop Horea, Văidăhăzan Remus-Cristian. The Declared Goals of Practicing Physical and Sports Activities by the Students of Babeș-Bolyai University from Cluj-Napoca According to Gender and Faculty Profile * Scopurile declarate ale practicării activităților fizice și sportive de către studenții Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în funcție de gen și profilul facultății la care studiază. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 3, pp. 73-82, 2017
 • Văidăhăzan Remus-Cristian, Hanțiu Iacob. Repetition speed influence on increasing tendency for heart rate in weight training. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 1, pp. 19-28, 2017
 • Văidăhăzan Remus-Cristian, Hanțiu Iacob, Staicu Adelina. Weight training in gyms of Cluj-Napoca as leisure physical activity: warm-up and cool-down phases. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 2, pp. 5-14, 2016
 • Văidăhăzan Remus-Cristian, Prodea Cosmin. The didactic card game „Pedagogy in Physical Education – carefully and quickly”. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 4, pp. 85-93, 2015
 • Văidăhăzan Remus-Cristian, Hanțiu Iacob. Weight training in gyms as leisure time physical activity: the practitioner profile. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 3, pp. 11-25, 2015
 • Văidăhăzan Remus-Cristian, Hanțiu Iacob, Pop Nicolae Horațiu, Prodea Cosmin. Methodological issues concerning the practice of weight training in gyms of Cluj-Napoca: density workout. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 2, pp. 19-30, 2015
 • Văidăhăzan Remus-Cristian, Hanțiu Iacob, Pop Nicolae Horațiu, Pătrașcu Adrian. Heart rate recording system for participants to weight training in Cluj-Napoca’s fitness gyms (compatibilities between Android and Windows 7). Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 1, pp. 29-40, 2015
 • Pătraşcu Adrian, Pătraşcu Monica, Hanţiu Iacob, Văidăhăzan Remus Cristian. Inteligent decision making tool for aiding the setting of optimal intensity in aerobic endurance training. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 1, pp. 21-28, 2015
 • Văidăhăzan Remus Cristian, Historical Approach of Heart Rate and Peripheral Pulse Recording (A Diachronic Approach from the First Notes to the Technology of 2013) * Istoricul înregistrării frecvenței cardiace și a pulsului periferic (o abordare diacronică de la primele însemnări până la tehnologia anului 2013), Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 2, pp. 43-52, 2013
 • Văidăhăzan Remus Cristian, Prodea Cosmin, Complementary Method in Teaching Didactics of Physical Education: Modifying the Game „Swamp” into a Didactic Game * Metodă complementară în predarea Didacticii EFS: transformarea jocului de mişcare „Mlaştina” în joc didactic, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 3, pp. 53-58, 2012
 • Văidăhăzan Remus Cristian, Prodea Cosmin, Complementary Method in Teaching Didactics of Physical Education: Transforming the Card Game „Pictureka” into Teaching Game „Didactireka” * Metodă complementară în predarea Didacticii EFS: transformarea jocului de cărţi „Pictureka” în joc didactic „Didactireka”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 3, pp. 33-39, 2012
 • Negru Ioan, Boroş-Balint Iuliana,  Pop Horaţiu, Almoş Andras, Nuţ Ancuţa, Văidăhăzan Remus, Body Image Perception in Young People, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 4, pp. 39-46, 2011
 • Prodea Cosmin, Văidăhăzan Remus Cristian, Duma Alexandra, Dance as physical activity for preschool educational level – prospective article (Dansul ca activitate fizică la nivelul învăţământului preşcolar – articol prospective), Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 3, pp. 88-97, 2011
 • Prodea Cosmin, Mărgineanu Gabriel, Maşca Daniel, Leicu Gelu Mihai, Prodea Gabriela, Văidăhăzan Remus Cristian, Future trends in the use of physical activity of the students from high school – Tendinţe viitoare privind practicarea activităţilor fizice de către elevii de nivel liceal, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 1, pp. 29-35, 2011
 • Prodea Cosmin, Pătraşcu Adrian, Crăciun Marius, Văidăhăzan Remus Cristian, Condiţionarea operantă în cadrul unei echipe de baschet juniori – Operant conditioning usage inside a basketball youth team, Palestrica Mileniului III – Civilizaţie şi Sport (http://www.pm3.ro/), Volumul XI, Nr. 4, pp. 310-314, 2010
 • Prodea Cosmin, Văidăhăzan Remus Cristian, Bar Sanda, Boca Alina, Classic and modern regarding the practice form of physical exercise with primary and secondary school students in Romania * Clasic şi modern în formele de practicare a exerciţiilor fizice cu elevii din învăţământul primar şi gimnazial din România, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, 3, pp. 117-123, 2010
 • Prodea Cosmin, Văidăhăzan Remus Cristian, Jahresplan für die didaktischen Tätigkeiten im Fach Sport: Verbesserungsvorschläge (Präuniversitäres Niveau – Grundschule und Gymnasium) – Planul anual privind activitatea didactică la disciplina Educaţie fizică şi sport: propuneri de îmbunătăţire (nivel preuniversitar – învăţământ primar şi gimnazial), Neue Didaktik (http://dppd.ubbcluj.ro/germ/neuedidaktik/index.html), Nr. 2, pp. 79-86, 2010
 • Prodea Cosmin, Văidăhăzan Remus Cristian, Argumente bezüglich der Notwendigkeit der Strukturänderung in der Sportstunde (Argumente privind necesitatea modificării structurii lecţiei de educaţie fizică), Neue Didaktik (http://dppd.ubbcluj.ro/germ/neuedidaktik/index.html), Nr. 1, pp. 141-148, 2010
 • Prodea Cosmin, Mărgineanu Gabriel, Maşca Daniel, Văidăhăzan Remus Cristian, Das Wecken des Interesses zur selbstständigen Ausübung von Sport in der Freizeit im Falle der Lyzealschüler (Stimularea interesului pentru practicarea independentă a exerciţiului fizic de către elevi, în timpul liber, la nivel liceal), Neue Didaktik (http://dppd.ubbcluj.ro/germ/neuedidaktik/index.html), Nr. 1, pp. 134-140, 2010
 • Prodea Cosmin, Văidăhăzan Remus Cristian, Pop Ioan Nelu, Radu Anca, Implementation project of physical education to preschool educational level (Proiect de implementare a educaţiei fizice la preşcolari), Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr. 4, pp. 109 – 120, 2009
 • Prodea Cosmin, Văidăhăzan Remus Cristian, The necessity of weight training for elderly (Necesitatea antrenamentului cu greutăţi la vârsta a III-a), Palestrica Mileniului III – Civilizaţie şi Sport (http://www.pm3.ro/), Volumul X, Nr. 4, pp. 426 – 430, 2009

 

4. Lucrări publicate în alte reviste recunoscute

 • Văidăhăzan Remus Cristian, Prodea Cosmin, Joc didactic util în pregătirea examenului la Didactica specialității pentru studenții de la Facultatea de Educație Fizică și Sport: „Didactica EFS în perechi”, Ludis Amphitheatrum (http://prodea.ro/wp-content/uploads/2016/12/Ludis-Amphitheatrum-I1-2016.pdf), Vol. I, Nr. 1, pp. 73-78, 2016
 • Prodea Cosmin, Văidăhăzan Remus Cristian, The physical education moment in the didactic of school education activities (Momentul de educaţie fizică în didactica activităţilor de învăţământ preuniversitar), The Journal of Didactics (http://psiho.ubbcluj.ro/SSU/revista/HOME.html), Nr. 2, pp. 56-61, 2011
 • Prodea Cosmin, Văidăhăzan Remus Cristian, Problematizarea în Didactica educaţiei fizice, The Journal of Didactics (http://psiho.ubbcluj.ro/SSU/revista/HOME.html), Nr. 1, pp. 56-61, 2009
 • Văidăhăzan Remus Cristian, Voicu Alexandru Virgil, The Necessity of Weight Training for Everyone’s Fitness (Necesitatea antrenamentului cu greutăţi în fitnessul pentru toţi), Studia Universitatis Babes-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, LIII, 2, pp. 100-107, 2008
 • Văidăhăzan Remus Cristian, Voicu Alexandru Virgil, Boros-Balint Iuliana, Prodea Cosmin, Study of Weight Training in Cluj-Napoca’s Fitness Gym (Studiu privind antrenamentul cu greutăţi în sălile de fitness din Municipiul Cluj-Napoca), Studia Universitatis Babes-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, LIII, 2, pp. 93-99, 2008
 • Pop Ioan Nelu, Vodă Stefan, Crăciun Marius, Prodea Cosmin, Văidăhăzan Remus Cristian, Plyometric training in judo – effects on high amplitude throwing techniques (Antrenamentul pliometric în judo – efecte asupra tehnicilor de aruncare cu amplitudine mare), Studia Universitatis Babes-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, LIII, 2, pp. 75-83, 2008
 • Câmpeanu Melania, Muşat Simona, Pop Nicolae, Negru Ioan, Batali Cristian, Văidăhăzan Remus Cristian, Palestra – Summer school 2006 (Palestra – Şcoala de vară 2006), Studia Universitatis Babes-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, LII, 2, pp. 89-91, 2007

 

5. Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute

 • Văidăhăzan Remus-Cristian, Hanțiu Iacob. Repetition speed influence on maximum number of repetitions and time under tension in weight training. The 8th International Conference „Education for Health and Performance”, Cluj-Napoca, România, 14-15 octombrie 2016 (http://sport.ubbcluj.ro/Conferinta%20FEFS%202016%20RO/index.html), Editori Ciocoi-Pop Rareș & Boros-Balint Iuliana, Editura Risoprint, ISBN 978-973-53-1886-4
 • Văidăhăzan Remus-Cristian, Hanțiu Iacob, Pop Nicolae Horațiu, Pătrașcu Adrian. Heart rate recording system for participants to weight training in Cluj-Napoca’s fitness gyms (compatibilities between Android and Windows 7). Education for Health and Performance, Cluj-Napoca, România, 5 decembrie 2014 (http://sport.ubbcluj.ro/Conferinta%20FEFS%202014/ro/)
 • Pătraşcu Adrian, Pătraşcu Monica, Hanţiu Iacob, Văidăhăzan Remus Cristian. Inteligent decision making tool for aiding the setting of optimal intensity in aerobic endurance training. Education for Health and Performance, Cluj-Napoca, România, 5 decembrie 2014 (http://sport.ubbcluj.ro/Conferinta%20FEFS%202014/ro/)
 • Văidăhăzan Remus-Cristian, Hanțiu Iacob, Optimization proposal for bibliographic resources management of doctoral scientific research projects. Physical education and sports in the benefit of health, Oradea, România, 18 octombrie 2014, ISSN 1224-5100, pp. 147-157
 • Prodea Cosmin, Pătraşcu Adrian, Crăciun Marius, Văidăhăzan Remus-Cristian, Relaţionarea condiţionării operante în cadrul unei echipe de baschet. The bonds of operant conditioning inside a basketball team. From Interdisciplinary to Transdisciplinarity in Physical Education and Sport, Cluj-Napoca, România, 5-6 noiembrie, 2010 (http://sport.ubbcluj.ro/Conferinta%20FEFS%202010.html)
 • Prodea Cosmin, Şanta Cristian, Pop Ioan-Nelu, Văidăhăzan Remus Cristian, Şanta Onela, Studiu privind aplicarea unor metode alternative în lecţia de educaţie fizică, Educaţia Fizică şi Sportul din România – Prezent şi Inovare, Oradea, România, 29-30 octombrie, 2009 (http://www.nymphea.ro/fefsoradea/conferinta_2009/index.html)
 • Câmpeanu Melania, Rusu Flavia, Pop Nicolae, Batali Cristian, Muşat Simona, Negru Ioan, Câmpeanu Mara, Văidăhăzan Remus Cristian, Centrul Palestra pentru o dezvoltare armonioasă prin activităţi corporale, structură managerială în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Contemporary Paradigms of Sport Science, Cluj-Napoca, România, 14-15 noiembrie, 2008, ISBN 978-973-751-926-9, pp. 124-131
 • Pop Ioan Nelu, Gomboş Leon, Vodă Ştefan Virgil, Prodea Cosmin Claudiu Ioan, Crăciun Marius Traian, Văidăhăzan Remus Cristian, The optimization of high amplitude throwing techniques in judo obtained by enhancing the lower limbs’ muscular power (Optimizarea tehnicilor de aruncare cu amplitudine mare, în judo, prin îmbunătăţirea puterii musculare a membrelor inferioare), Sport and Health, Nitra, Slovak Republic, 18-19 September, 2008, UKF PF KTVS, Editor: Dr. Jaroslav Brodani, PhD; Dr. Pavol Horicka, PhD, 978-80-8094-374-5, EAN 9788080943745, pp. 25-30

 

6. Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale

 • Prodea Cosmin, Văidăhăzan Remus Cristian, Hatos Andreea, Evaluarea amplitudinii de mişcare, Educaţia fizică şi antrenamentul sportiv: actualitate şi perspectivă, Păltiniş, România, 24 mai 2013, ISBN 978-973-1923-24-6
 • Prodea Cosmin Claudiu Ioan, Văidăhăzan Remus Cristian, Crăciun Marius Traian, Pop Ioan Nelu, Relaţia dintre motivaţie şi orientarea spre obiective la participanţii în antrenamentul cu greutăţi în sălile de fitness, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi inovării/ Federaţia Sportului Universitar, editura PIM, Editor: Anuar Ştiinţific Competiţional, pp. 42-47, 2009