Nivel Licență – ANUL III

NIVEL LICENȚĂ

ANUL III

Activități motrice adaptate pentru persoane aflate în condiții speciale
(Facultatea de Educație Fizică și Sport)
Antrenament și competiție în sportul adaptat
 (Facultatea de Educație Fizică și Sport)
Instruire asistată de calculator în educație fizică și sportivă

 

(Modul pedagogic nivel I)
Practică pedagogică observativă

 

(Modul pedagogic nivel I)

 

 Managementul Clasei de Elevi
 
(Modul pedagogic nivel I)

 

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE
(Modul pedagogic nivel I)

 

Educație psihomotrică/fizică; metodica predării lor în învățământul preșcolar și primar
(Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, secția P.I.P.P.)