Educație psihomotrică / fizică

Nivel Licență – Anul III

EDUCAŢIE PSIHOMOTRICĂ / FIZICĂ

Denumirea disciplinei: Educaţie psihomotrică/fizică; Metodica şi practica predării lor
Programarea în orar a activităţilor: ANUL III, SEMESTRUL II
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA