Instruire Asistată de Calculator

Nivel Licență – Anul III

Instruire Asistată de Calculator (IAC)

Denumirea disciplinei: Instruire Asistată de Calculator
Codul disciplinei: VDP3505
Numărul de credite: 2
Desfășurarea activităților: Sala Amfiteatru/Sala de consiliu (curs) – Sala 65 (lucrări practice)
Programarea în orar a activităţilor: ANUL III, SEMESTRUL I
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA