Practica pedagogică observativă

Nivel Licență – Anul III

Practică pedagogică observativă

Denumirea disciplinei: Practică pedagogică observativă
Codul disciplinei: YLR0006 (EFS), YLR0006 (SPM),YLR3002 (Kinetoterapie)
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: conform orarului
Programarea în orar a activităţilor: ANUL III, SEMESTRUL II
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA