Managementul educațional

NIVEL MASTER - MOAS

Managementul educațional

Denumirea disciplinei: Managementul educațional.
Codul disciplinei: YMR3052.
Numărul de credite: 6.
Locul de desfăşurare: conform orarului MOAS.
Programarea în orar a activităţilor: anul II, semestrul I.
Titularul de curs: Lector dr. Văidăhăzan Remus.