CERINȚELE  DISCIPLINEI

Managementul educațional

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 1. Participarea la examenul final este condiționată de rezolvarea corespunzătoare a celor 5 teme de seminar.
 • Temele se vor rezolva în caietul personal pentru această disciplină, se vor scana (vezi tutorial CamScanner, canalul Youtube „RV didactic”) și se vor încărca în format PDF pe platforma Micorsoft Teams la secțiunea corespunzătoare (temele se încarcă din contul personal pus la dispoziție de UBB).
 • Fiecare temă va avea un termen minim de 10 zile pentru a fi rezolvată (termenele limită sunt vizibile pe platformă, în secțiunea corespunzătoare).
 • Temele vor fi primite pe platforma Microsoft Teams începând cu săptămâna a 3-a de cursuri.
 • Pentru a putea participa la examen în sesiunea normală temele trebuie rezolvate până la primul termen limită specificat în Microsoft Teams. Rezolvarea temelor după acest termen, dar nu mai târziu de 7 februarie, anul universitar curent, permite participarea doar la examenul din sesiunea de restanțe.
 1. Participarea la cursuri se bonifică, după cum urmează:

– 6 cursuri = un punct;

– 10 cursuri = două puncte;

– 12 cursuri = trei puncte.  

 • Prezențele se vor verifica în lista întâlnirii oferită de platforma Microsoft Teams. Pentru a fi luată în calcul, prezența trebuie să fie de minim 60 de minute.
 • Bonificațiile obținute ca urmare a participării la curs se vor adăuga la nota finală dacă la prezentarea proiectului de examinare finală se obține calificativul „Admis”.
 1. Pe parcursul activităților didactice de la cursuri studenții/studentele pot să-și construiască propriul portofoliu (în caietul personal, cu scris de mână) care va fi analizat la examinarea finală, în cazul în care acesta va fi prezentat.
 • Portofoliul va fi punctat de la zero la 2.
 • Completarea portofoliului doar pentru 6 cursuri poate aduce maxim un punct, iar pentru două puncte este necesar rezumatul a minim 10 cursuri.
 • Pentru a fi evaluat, portofoliul propriu trebuie scanat în format PDF și încărcat pe platforma Microsoft Teams, la secțiunea corespunzătoare, până în data de 16 ianuarie, anul universitar curent, indiferent de sesiunea în care se prezintă la examen studentul/studenta.
 1. Fiecare cursant/cursantă poate să participe la o activitate de cercetare care presupune prezentarea unui „Escape Room” didactic, în grupă de 2-3 studenţi/studente.
 • Grupa trebuie să prezinte aplicația în format PowerPoint (PPT). Fișierul echipei trebuie trimis cadrului didactic până în data de 30 noiembrie, anul universitar curent, pe platforma Microsoft Teams, la secțiunea corespunzătoare, la secțiunea corespunzătoare, iar fișierul cu prezentarea trebuie încărcat pe platformă, în secțiunea corespunzătoare, în săptămâna anterioară prezentărilor PPT.
 • Programările echipelor se vor face la cursul numărul 8, iar tematica se va alege din suportul de curs, pus la dispoziție pe pagina disciplinei.
 • Durata prezentării trebuie să fie de maxim 10 minute, timp în care trebuie descrise minim 2 stații tematice de lucru.
 • În timpul prezentării fiecare student/studentă din echipă trebuie să ia cuvântul.
 • În funcţie de modul de organizare a activităţii, materialul prezentat va fi punctat de la zero la 2.
 • Prezentările cu „Escape Room” didactic vor avea loc la cursul numărul 12.
 1. La cursurile 13 și 14 se va simula examenul final, în cazul în care vor fi studenți/studente care au pregătit o machetă (parțial sau complet) cu prezentarea de examen. Aceste machete trebuie trimise cadrului didactic pe platforma Microsoft Teams, la secțiunea corespunzătoare, înainte de desfășurarea cursului în care vor fi prezentate.
 2. Examinarea finală a cursanților (în sesiunea de examene) se va face pe baza unui proiect de formare propus de cursant/cursantă pe o temă relevantă a domeniului care se va alege din suportul de curs, pus la dispoziție pe pagina disciplinei.
 • Proiectul se va prezenta sub formă de expunere orală, susținută de un document electronic PowerPoint (PPT) și va avea următoarea structură:

parte teoretică în care se va prezenta, schematic, teoria care stă la baza cursului de formare propus de cursant/cursantă;

parte practică propusă pentru formarea competențelor vizate în rândul celor educați. În această parte practică trebuie incluse minim de 5 activități didactice care să susțină formarea competențelor specifice propuse în partea teoretică.

 • În cadrul proiectului pentru examinarea finală se va folosi atât zona de „slide” cât și zona de notițe pentru a oferi un produs educațional complet.
 • Proiectul de examinare finală se va puncta de la zero la 6, iar pentru a fi considerat „Admis” candidatul/candidata trebuie să obțină un minim de 3 puncte.
 • Timpul de prezentare alocat fiecărui proiect, la examen, este de 10 minute.
 • Pentru a putea fi susținut la examen, proiectul trebuie trimis cadrului didactic până în data de 17 ianuarie, anul universitar curent, pentru sesiunea normală și până în data de 14 februarie, anul universitar curent, pentru sesiunea de restanțe.
 • Proiectul trebuie încărcat pe platforma Microsoft Teams din contul personal (pus la dispoziție de UBB), în secțiunea corespunzătoare.
 1. Pentru a promova disciplina „Managementul educațional” cursantul/cursanta trebuie să obțină minim 5 puncte. Nota finală va fi echivalentă cu întregul punctaj realizat, acesta incluzând și examinarea finală.