Evaluare finală – examen

Examen – Managementul educațional

Criterii de evaluare a prezentării finale la examen

Conținutul prezentării respectă tema disciplinei (criteriu obligatoriu de realizat)

– Punctaj max.:  0.5

 

Prezentarea are o structură logică, este flexibilă și cursivă          

– Punctaj max.:  0.5

 

Cele două părți ale prezentării (teoretică și practică) sunt expuse corespunzător             

– Punctaj max.:  1

 

Partea practică are minim 5 activități didactice, corelate corespunzător cu tema prezentării        

– Punctaj max.:  1.5

 

Se păstrează legătura cu auditoriul prezent, gestica și poziția prezentatorilor este corespunzătoare           

– Punctaj max.:  0.5

 

Prezentarea este clară cu termeni corect folosiți (și trimiteri corecte la sursele utilizate)            

– Punctaj max.:  1

 

S-a afișat o concluzie structurată la sfârșitul prezentării

– Punctaj max.:  0.5

 

Bibliografia este corect realizată și suficientă pentru tema prezentată    

– Punctaj max.:  0.5