Grila cu indicatorii de evaluare pentru referat

Nr.
Crt.
Indicatori de evaluare Punctaj

maxim

Forma referatului
1 Întocmirea corespunzătoare a paginii de prezentare 1
2 Redactarea corespunzătoare (formatul paginii, mărimea fontului, distanta între rânduri, inserarea corectă a pozelor/ tabelelor/ graficelor în referat etc.) 2
3 Întocmirea corectă a bibliografiei după modelul prezentat (stilul A.P.A.) 1
Calitatea referatului
1 Folosirea corectă a surselor bibliografice (inserarea corespunzătoare a trimiterilor la sursele bibliografice) 2
2 Structura logică a informaţiilor prezentate în referat 1
3 Valoarea conţinutului pe tema primită 3