Gradul didactic I

Formare continuă cadre didactice

Gradul didactic I

Colocviul de admitere pentru obținerea Gradului didactic I se va desfășura în data de 9 februarie 2018 (vineri) de la ora 9.00 la ora 13.00, în Sala de Consiliu (linia română) sau în Sala 105 (linia maghiară) – Facultatea de Educație Fizică și Sport (Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu” – Parcul „Babeș”).

 

Candidații se vor prezenta în intervalul orar trecut mai sus cu următoarele:

  • carte de identitate
  • chitanța pentru Gradul I
  • propunere de titlu pentru lucrarea de Gradul I
  • argumentare privind titlul propus (o pagină A4)
  • bibliografie aferentă titlului (6-10 titluri bibliografice)

 

Descarcă fișa pentru colocviu.

 

Comisia va stabili titlul definitiv al lucrării și va desemna coordonatorul științific pentru fiecare lucrare.

TITLURI ȘI COORDONATORI

Titluri finale și coordonatori științifici

METODOLOGIE GRADUL I

Metodologie și acte normative