EDUCAŢIE PSIHOMOTRICĂ / FIZICĂ

slide-1a

Nivel Licență – Anul III

EDUCAŢIE PSIHOMOTRICĂ / FIZICĂ

Denumirea disciplinei: Activități motrice adaptate pentru persoane aflate în condiții speciale.
Secția: Educaţie fizică și sportivă.
Programarea în orar a activităţilor: ANUL III, SEMESTRUL II
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA

OBLIGAȚIILE STUDENTULUI

 1. Prezenţa la cursuri este opţională. Participarea la minim 7 cursuri se bonifică cu 4 puncte la nota finală.
 2. Prezenţa la orele de seminar este obligatorie. Pentru a putea accede la examen este necesar un număr minim de 7 prezenţe (pentru sportivii de performanţă minim 5 prezenţe).
 3. Fiecare student trebuie să realizeze un referat, individual [conform precizărilor de pe www.prodea.ro secţiunea ‘Referate (precizări utile)’].

Tema referatului este:

 • Prezentați un program de activitate fizică desfășurată pentru persoane aflate în condiții speciale (prezentați grupul țintă, condiția specială, condițiile de siguranță și planificarea pentru o perioadă de minim 6 luni).
 1. Referatul trebuie să fie alcătuit din: pagina de prezentare (după modelul de pe www.prodea.ro) + conţinutul referatului (minim 6 pagini) + pagina cu bibliografie (după modelul prezentat pe www.prodea.ro).
 2. Referatul trebuie finalizat şi încărcat pe site-ul www.prodea.ro până la data de 15 mai (inclusiv), anul universitar curent.
 3. În funcţie de îndeplinirea criteriilor prezentate în tabelul de evaluare a referatului acesta va fi notat cu calificativul „Admis” sau „Respins”. Accesul în examen este condiţionat de predarea referatului și obținerea calificativului „Admis” (a se consulta grila de evaluare a referatului pe www.prodea.ro, pagina disciplinei).
 4. Bonusurile se adiţionează numai dacă studentul obţine la examenul scris minim nota de trecere (nota 5).
 5. Examenul va fi scris şi va conține două subiecte.
 6. Studenții care au restanță la această disciplină, din anii anteriori, trebuie să anunțe titularul de disciplină, la începutul sesiunii, că doresc să participe la examen în sesiunea curentă (se trimite un mail care să conțină: numele și prenumele, specializarea, grupa și anul în care a dat prima dată examen la această disciplină).

GRILĂ EVALUARE REFERAT

Tabelul cu indicatorii de evaluare pentru referat

Pentru obținerea calificativului „Admis” referatul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 1. Să nu conțină plagiat în proporție de peste 50%;
 2. Să respecte toate criteriile trecute în tabelul următor.

 

Nr. Crt. Criterii de îndeplinit
1 Introducerea unui motto/ citat (cu referinţă la sursa de provenienţă).
2 Redactare corespunzătoare (formatul paginii, mărimea fontului, distanța între rânduri, inserarea corecta a pozelor/tabelelor/graficelor în referat, etc)
3 Întocmirea în formă corectă a bibliografiei (stilul A.P.A. minim 3 surse bibliografice).
4 Folosirea corectă a surselor bibliografice (inserarea corespunzătoare în text a trimiterilor la sursele bibliografice).
5 Informaţiile prezentate în referat să se succeadă logic.

SITUAȚIA REFERATELOR PENTRU DISCIPLINA
ACTIVITĂȚI MOTRICE ADAPTATE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN CONDIȚII SPECIALE

 

 

Referate Evaluate în Februarie 2015

Nr.
crt.
Numele fișierele Pct. ObservațiiRecomandări (dacă este cazul)
1.
2.
3.
4.

Support curs