Tematica şi bibliografia orientativă

COLOCVIUL DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I

IANUARIE – FEBRUARIE 2017

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ORIENTATIVĂ PENTRU

COLOCVIUL DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I

Specializarea Educaţie fizică

Sesiunea Ianuarie-Februarie 2017

 

În cadrul Colocviului de admitere la gradul didactic I se vor organiza interviuri pe teme circumscrise următoarelor domenii disciplinare şi arii tematice:

  1. Linia română
Număr

titluri

Domeniul : Didactica educației fizice școlare

Coordonator/i: Conf. univ. dr .Cosmin Prodea

Bibliografie
1. Studiu privind dezvoltarea calității motrice VITEZA/ÎNDEMÂNAREA în lecția de educație fizică la nivelul ciclului primar Ø Bratu, I. A. (1985) – Deprinderi motrice de bază, București, Editura Sport-Turism

Ø Cârstea, Gh. (1993) – Programarea și planificarea în Educația fizică școlară.

Ø Cârstea, Gh. (2000) – Teoria și Metodică educației fizice și sportului. București, Editura An-Da

Ø Cobârzan, H., Prodea, C. (1999) – Metodica Educației Fizice și Sportive Scolare, Cluj-Napoca

Ø Epuran M., Horghidan V. (1994) – Psihologia educației fizice. București, ANEFS

Ø Nicola, I. (1995) – Psihopedagogia școlară. București , Editura Didactică Și Pedagogică.

Ø Prodea, C., Cobârzan, H. (2004) – Educație Fizică-Bazele Metodicii, suport de curs. Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Științe

Ø Prodea, C. (2009) – “Practica pedagogică observativă” – pentru nivel licență. Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință.

Ø Prodea, C. (2011) – Ghidul de Practică Pedagogică pentru învățământul obligatoriu. Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții De Știință.

Ø Scarlat, E., Scarlat, B.M. (2002) – Educație fizică și sport – București, Editura Didactică și Pedagogică.

Ø Savescu, I. (2008) – Proiectarea demersului didactic la Educație Fizică pentru clasele învățământului primar. Editura Aius Printed.

Ø Sistemul National Școlar de Evaluare la disciplina Educatie Fizica și Sportivă, Ministerul Educației Naționale.

 

2. Strategii didactice privind dezvoltarea calității motrice VITEZA/ÎNDEMÂNAREA/FORȚA/ REZISTENȚA în lecția de educație fizică la nivelul ciclului gimnazial/liceal
3. Dezvoltarea calităților motrice VITEZA/ÎNDEMÂNAREA/FORȚA/ REZISTENȚA în regimul altor calități motrice la nivel primar/gimnazial/ liceal
4. Rolul efortului în cadrul lecția de educație fizică la nivelul învățământului primar/gimnazial/liceal
5. Studiu privind rolul jocurilor dinamice în lecția de educație fizică

la nivelul învățământului primar/gimnazial/liceal.

6. Optimizarea lecției de educație fizică și sport prin intermediul stafetelor la nivelul învățământului primar/gimnazial/liceal
7. Metodologia eficientizării lecției de educație fizică și sport prin intermediul parcursurilor aplicative la nivel primar/gimnazial/liceal
8. Metoda circuitului în cadrul lecției de educație fizică la

nivelul învățământului gimnazial/liceal

9. Tratarea diferențiată în cadrul lecției de educație fizică și sport la nivelul învățământului prima/gimnazial/liceal
10. Strategii didactice privid îmbunătățirea lecției de educație fizică și sport în condiții de bază materială precară.
11. Eficientizarea lecției de educație prin folosirea mijloacelor ajutătoare (baston/coardă elastică/banca de gimnastică/ scara fixă) la nivelul învățământului primar/gimnazial/liceal
12. Educarea calităților motrice prin intermediul activităților ludice la elevii cu cerințe educative speciale
13. Formarea deprinderilor motrice de bază/utilitar-aplicative/ specifice prin intermediul activităților ludice la elevii cu

cerințe educative speciale

14. Programarea şi planificarea lecţiei de educație fizică

la nivelul învățământului primar/gimnazial/liceal.

15. Standardizarea și raționalizarea mijloacelor educației fizice și sportului pentru dezvoltarea calităților motrice.
Domeniul : Judo/ Lupte/Arte marțiale/Autoapărare

Coordonator/i: Conf. univ. dr. Ioan-Nelu Pop

Bibliografie
1. Studiu privind dezvoltarea calității motrice VITEZA/ÎNDEMÂNAREA în lecția de antrenament la nivel de începători în judo/lupte. Ø Bompa, T.O. (2001) – ,,Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv”, Editura C.N.F.P.A, Bucureşti.

Ø Bocioacă, L.  (2003) – “Puterea în judo”, Ed. BREN, Bucureşti.

Ø Crăciun, M. (2008) – ,,Psihologia sportului”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.

Ø Deliu, D (2000)– “Karate Do”, Editura ANEFS, Bucureşti.

Ø Hantău, I., Bocioacă, L. (1998) – “Antrenamentul în judo”, Editura Universității din Piteşti,.

Ø Hantău, I.  (2000)– “Structura antrenamentului la judo”, Editura Printech, Bucureşti.

Ø Pop Ioan-Nelu, (2000) – “Judo –  Curs de bază”, Suport de curs, UBB

Ø Pop Ioan-Nelu, (2001) – “Judo –  Curs specializare nivel 1”, Suport de curs, UBB

Ø Pop Ioan-Nelu, (2002) – “Judo –  Curs specializare nivel 2”, Suport de curs, UBB

Ø Pop Ioan-Nelu, (2003) – “Judo –  Curs specializare nivel 3”, Suport de curs, UBB

Ø Pop Ioan-Nelu, (2010) – “Studiu privind optimizarea tehnicilor de aruncare cu mare amplitudine prin ameliorarea fortei explozive la nivelul membrelor inferioare”, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.

Ø Pop Ioan-Nelu, (2012) – “Bazele biomecanicii în Judo”, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.

 

2. Studiu privind învățarea tehnicilor in judo/lupte.
3. Studiu privind învățarea tehnicilor in judo/lupte prin

intermediul jocurilor.

4. Studiu privind consolidarea și perfectionarea

tehnicilor în judo/lupte.

5. Strategii de dezvoltare a  calității motrice VITEZA/ÎNDEMÂNAREA/FORȚA/ REZISTENȚA în lecția de antrenament la nivelul începătorilor/avansaților în judo/lupte.
6. Dezvoltarea calităților motrice VITEZA/ÎNDEMÂNAREA/FORȚA/ REZISTENȚA în regimul altor calități motrice la nivel începătorilor/avansaților în judo/lupte.
7. Studiu privind rolul jocurilor dinamice în lecția antrenament

la nivelul copiilor si juniorilor în judo/lupte.

8. Tratarea diferențiată în cadrul lecției de antrenament în judo/lupte la nivelul copii/juniori
9. Rolul efortului în cadrul lecției de antrenament la nivelul începătorilor/avansaților în judo/lupte.
10. Relatia dintre pregatirea fizică și calitațiile  motrice la nivelul începătorilor/avansaților în judo/lupte.
11. Studiu privind practicarea judo-ului/luptelor, la copii cu cerințe

educative speciale

12. Studiu privind comportamentul sportivilor, practicanți de discipline de combat.
13. Studiu privind selectia în Judo/Lupte.
14. Studierea posibilitatilor de introducere a unor elemente din judo/lupte în programa școlară de educație fizică.
15. Diversificarea și îmbogățirea combinațiilor tactice între procedeele de atac.
Domeniul : Atletism

Coordonator/i: Prof. univ. dr .Vasile Bogdan

Bibliografie
1. Perfecționarea calităților mortice specifice (viteză, îndemânare, forță, rezistență aerobă sau anaerobă) practicării atletismului prin jocuri de mișcare Ø Alexei, M., Bogdan, V., (2008) – “Tehnica și metodica învățării probelor atletice”, Editura Napoca-Star, Cluj-Napoca.

Ø Bogdan Vasile, (2009) – “Atletism. Calități biomotrice”, Editura GMI, Cluj-Napoca

Ø Bogdan Vasile, (2008) – “Particularitățile antrenamentului la junior”, Editura GMI, Cluj-Napoca.

Ø Ardelean T., (1982), “Particularitățile dezvoltării calităților  mortice”. Editura ANEF Bucuresti.

Ø Dragnea Adrian, (2000)-  “Teoria activităţilor motrice.” Ed. A.N.E.F.,  Bucureşti

Ø Epuran Mihai, (2005), “Metodologia cercetării activităţilor corporale”, Editura Fest,  Bucureşti.

2. Monografia probei de…….. în județul….…  – studiu de caz
3. Perfecționarea pregătirii tehnice a echipei școlare de teratlon, pentatlon, ștafete școlare în vederea particpării la competițiile școlare
4. Studiu privind utilizarea exercițiilor cuprinse în școala atletismului pentru dezvoltarea capacităților mortice la nivelul învățământului primar/gimnazial/liceal.
5. Metode și mijloace utilizate pentru însușirea unui procedeu tethnic startul de jos/ săritura în lungime cu 1 1/2 pași/ aruncarea mingii de oină/etc. la la nivelul învățământului primar/gimnazial/liceal.
6. Utilizarea metodei circuitului pentru educarea/dezvoltarea unor calităților motrice VITEZA/ÎNDEMÂNAREA/FORȚA/ REZISTENȚA
7. Eficientizarea lecției de educație fizică prin utilizarea mijloacelor multi-media la diferite nivele de vârstă
Domeniul : Baschet

Coordonator/i: Lector  univ. dr . Adrian Pascan,

Lector  univ. dr . Ildiko Manasses

 

Bibliografie
1. Influența jocurilor dinamice ca mijloc de învățare a baschetului la nivelul învățământului primar/gimnazial/liceal. Ø Moanţă, A., (2005) – “Baschet metodică”, Editura Alpha, Bucureşti.

Ø Moanţă, A., (2000) – “Pregătirea fizică în jocul de baschet”, PRO-Editura, București.

Ø Negulescu, C., (1997) – “Metodica învăţării şi perfecţionării tehnicii şi tacticii jocului de baschet”, Editura ANEFS, Bucureşti.

Ø Pop, H., Roman, Gh., (2001) – “Baschetul în şcoală”, Editura Quo Vadis, Cluj-Napoca.

Ø Pop, H., Roman, Gh., (2007) – “Baschetul în învăţământul gimnazial şi liceal”, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca.

Ø Pop, H., (1996) – “Învăţaţi baschet fără professor”, Editura Dacia, Cluj-Napoca.

Ø Predescu, T., (2000) – “Baschet-curs de bază”, Editura, ANEFS, Bucureşti.

Ø Predescu, T., Moanţă, A., (2001) – “Baschetul în şcoală. Instruire – învăţare”, Editura Semne, Bucureşti.

Ø Sabău, E., (2003) – “Jocuri de mişcare -fundamente teoretice şi practice”. Editura ARVIN PRESS, Bucureşti.

2. Dezvoltarea coordonarii prin mijloace specifice baschetului la nivelul învățământului primar/gimnazial.
3. Aplicarea creativă a exercițiilor specifice baschetului în vederea dezvoltării vitezei de reacție la nivelul învățământului primar/gimnazial/liceal.
4. Rolul pregătirii fizice în jocul de baschet la nivelul învățământului primar/gimnazial/liceal.
5. Dezvoltarea îndemânării prin mijloace specifice baschetului la nivelul învățământului primar/gimnazial.
6. Valoarea instructiv-educativă a mijloacelor specifice jocului de baschet la nivelul învățământului gimnazial/liceal.
7. Metode și mijloace de învățare a driblingului în baschet la nivelul învățământului primar/gimnazial.
8. Metode și mijloace de de învățare a paselor din mișcare în baschet la nivelul învățământului primar/gimnazial.
9. Metode și mijloace de de învățare a procedeelor de aruncare în baschet la nivelul învățământului primar/gimnazial.
10. Metode și mijloace de pregătire a echipei reprezentative școlare de baschet la nivelul învățământului primar/gimnazial/liceal
Domeniul : Fotbal

Coordonator/i: Conf. univ. dr . Septimiu Ormenișan,

Conf. univ.dr. Dan Monea

Bibliografie
1. Aportul privind optimizarea metodologiei predării jocului de fotbal, în lecţia de educaţie fizică, la ciclul primar/gimnazial/liceal. Ø Apolzan, D., (1996) – “Fotbal 2010”, Editura FRF, București

Ø Balint, Gh., (2000) – “Bazele jocului de fotbal”, Editura PIM, Bacău

Ø Balint, Gh. (2007) – “Metodica predării fotbalului în gimnaziu”, Editura Egal, Bacău

Ø Bompa, O., T., (2003) – “Performanța în jocurile  sportive”, Editura Ex Ponto, București

Ø Cernăianu, C., (2000) – “Fotbal-manualul antrenorului profesionist”, Editura Rotech Pro, București

Ø Gârleanu, D., (1992) – “Lecții pentru dezvoltarea calităților motrice la fotbaliști”, Editura MTS, București

Ø Grosu, B., M., (2013) – “Fotbal 120 antrenamente la copiii de 8-10 ani “, Editura Didactică și Pedagogică, RA, București

Ø Cojocaru, V. (2002) – “Fotbal de la 6 la 18 ani-metodica pregătirii”, Editura ANEFS, București

Ø Neța, Gh., Popovici, C., Ormenișan, V., S. (2000) – “Fotbal 2000”, Editura JRC, Turda

Ø Neța, Gh., (2005) – “Bazele jocului de fotbal”, Editura Risoprint Cluj-Napoca

Ø Neța, Gh., (2008) – “Strategia performanței în fotbal”, Editura Dacia, Cluj-Napoca

Ø Oprișan, C., (2016) – “Istoria echipei naționale de fotbal a României 1922-2016”, Editura FRF, București

Ø Rădulescu, M., (2000) – “Fotbal – principia, metode și mijloace”, Editura Sarmis, Cluj-Napoca

Ø Rădulescu, M., (1984) – “Fotbal. Aspecte actuale ale pregătirii juniorilor la fotbal”, Editura Sport Turism, București,

Ø Rădulescu, M., Cojocaru, V., (2003) – “Ghidul antrenorului de fotbal”, Editura Axis Mundi, București

 

2. Optimizarea calităţii motrice combinate – viteză/forță/rezistență în regim de tehnică, în lecţia de educaţie fizică prin utilizarea mijloacelor specifice jocului de fotbal, la ciclul primar/gimnazial/liceal.
3. Particularităţi privind selecţia şi pregătirea echipei reprezentative şcolare de fotbal în ciclul primar/gimnazial/liceal.
4. Dezvolatrea calităţilor motrice cu ajutorul mijloacelor specifice în jocul de fotbal, pe teren redus, la echipa reprezentativă din învăţământul primar/ gimnazial/liceal.
5. Rolul şi importanţa utilizării mijloacelor specifice jocului de fotbal în realizarea competențelor specifice din învăţământului primar/gimnazial/liceal.
6. Eficientizarea lecției de educație fizică prin folosirea jocurilor motrice, ştafetelor şi întrecerilor în scopul îmbunătățirii tehnicii jocului de fotbal din învăţământului primar/gimnazial/liceal.
7. Eficientizarea procesului de selecţie şi pregătire a grupelor de începători, în fotbal, la ciclul primar/gimnazial/liceal.
8. Eficientizarea predării jocului de fotbal din învățământul primar/gimnazial/liceal folosind materialele ajutătoare.
9. Potenţialul biomotric şi stabilirea modelelor tehnico-tactice specifice elevilor din învăţământul primar/ gimnazial/liceal.
10. Particularităţile desfăşurării procesului de pregătire fizică/tehnico-tactică la grupele de copii (8-10 ani) din cadrul cluburilor

sportive şcolare.

11. Particularităţile desfăşurării procesului de pregătire fizică/tehnico-tactică la grupele de copii (10-12 ani) din cadrul cluburilor

sportive şcolare.

12. Particularităţile desfăşurării procesului de pregătire fizică/tehnico-tactică la grupele de copii (12-14 ani) din cadrul cluburilor

sportive şcolare.

13. Particularităţile desfăşurării procesului de pregătire fizică/tehnico-tactică la grupele de copii (14-16 ani) din cadrul cluburilor

sportive şcolare.

14. Particularităţile desfăşurării procesului de pregătire fizică/tehnico-tactică la grupele de copii (16-18 ani) din cadrul cluburilor

sportive şcolare.

15. Prevenția şi corectarea deficienţelor fizice la copiii din ciclul primar/gimnazial/liceal, folosind mijloace specifice jocului de fotbal.
16. Eficientizarea  jocului în atac la echipa reprezentativă, la nivel de învăţământ primar/gimnazial/liceal.
17. Eficientizarea  jocului în apărare la echipa reprezentativă, la nivel de învăţământ primar/gimnazial/liceal.
18. Dinamica parametrilor efortului într-un ciclu săptămânal de antrenament din cadrul cluburilor sportive şcolare.
19. Programarea şi planificarea lecţiilor de antrenament la nivelul grupelor de începători/avansaţi/performanţă din cadrul cluburilor sportive şcolare.
20. Standardizarea și raționalizarea mijloacelor antrenamentului sportiv în cadrul unui micro-, mezo- sau macrociclu, din cadrul cluburilor sportive şcolare
Domeniul : Gimnastică

Coordonator/i: Prof. univ. dr . Emilia Grosu,

Lector univ. dr. Ancuța Nuț,

Lector univ. dr. Nicolae Negru

Bibliografie
1. Modalități de îmbunătățire a capacităților psihomotrice  la elevii din clasele 1- 4, 5-8 , 9-12 prin mijloace moderne ale educației fizice. Ø Anitei, M. (2010) – “Psihologie experimentală”, Editura Polirom, Iaşi.

Ø Bandler, Richard.,  & Thomson Garner, (2012)- “NLP per il Benessere”, Editura Alessio Roberti, Roma, Italia,

Ø Carey, J., Churches, R., Htchinson., G., Jones, J., Tosey, P. (2009)- „Neuro-Lingvistic progrmming and Learning: teacher Case Studies on the Impact of NLP in Education”, www.CfBT.com,

Ø Chiş, V., (2002)- “Provocările Pedagogiei Contemporane”, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Ø Cordun, M., (2009) – „Kinantropometrie”, Editura CD Press, Bucureşti.

Ø Epuran, M., (2011) –„ Motricitate şi psihism în activităţile corporale”, Editura FEST, Bucureşti.

Ø Grosu, E., F.,  (2009) –  „Psihomotricitate”, Editura GMI,  Cluj–Napoca.

Ø Grosu, E. F.,  şi colab., (2008) – „Optimizarea  antrenamentului sportiv”, Colecţia  Ştiinţa Sportului, Editura GMI, Cluj –Napoca.

Ø Grosu, E. F. (2012) –  „Tehnici de antrenament mintal”, ediţia a 2 a,Vol.III, din Colecţia „Acţiune motorie şi acţiune psihică”, Editura  GMI, Cluj-Napoca.

Ø Grosu, E., F. (2001) – „Învăţarea motorie şi performanţa în sport”, din Colecţia „Acţiune motorie versus acţiune psihică”,  Editura GMI Cluj – Napoca.

Ø Pop, C., L. (2014)-  “Comunicarea în educație fizică și sport”, Editura  ProUniversitaria, București,

Ø Raţă, G., (2012) – „Metodica educaţiei fizice şi sportului”, Editura Alma Mater, Bacău.

2. Îmbunătățirea tehnicii și metodicii în predarea unor elemente sau figuri din antrenamentul de gimnastica sau dans prin noi mijloace.
3. Optimizarea performanțelor sportive prin introducerea unor mijloace și modalități moderne în pregătire.
4. Folosirea tehnicilor PNL în vederea optimizării rezultatelor sportive.
5. Activități de loisir desfășurate în aer liber cu elevii din școala primară, gimnaziu sau liceu, în vederea reducerii

stresului și anxietății.

6. Creșterea capacității de efort la elevii din clasele 1-4, 5-8, 9-12 prin exerciții desfășurate în aer liber prin terapii moderne.
7. Dansterapia și muzicoterapia folosite la elevii clasele primare, gimnaziu, liceu pentru îmbunătățirea calității vieții.
8. Îmbunătățirea condiției fizice la elevii din clasele primare, gimnaziale, liceale în vederea adaptării organismului elevilor la stresul cotidian.
Domeniul : Handbal

Coordonator/i: Conf. univ. dr . Leon Gomboș,

Bibliografie
1. Dezvoltarea calităților coordinative prin mijloace specifice handbalului, în lecția de educație fizică, la nivelul ciclului gimnazial. Ø Acsinte, A., Eftene, A., (2000)- “Handbal, de la iniţiere la marea performanţă”, Editura Media, Bacău.

Ø Balint, E., (2004) – “Instruirea în jocul de handbal. Conţinut ethnic”, Editura Universităţii Transilvania Braşov.

Ø Bompa, T., (2003) – “Performanţa în jocurile sportive. Teoria şi metodologia antrenamentului”, Editura Ex Ponto, Bucureşti.

Ø Bota, I., (1984) – “Handbal – modele de joc şi pregătire”, Editura Sport-Turism, Bucureşti.

Ø Bota, I., Bota, M. (1990) – “HANDBAL. 500 exerciţii pentru învăţarea jocului”. Editura Sport – Turism, București.

Ø Bota, I., Bota, M. (1987) – “HANDBAL. Pregătirea şi formarea echipelor de performanţă”, Editura Sport – Turism, București.

Ø Chiriță, G., (1983), Educaţie prin jocuri de mişcare, Editura Sport-Turism, București.

Ø Colibaba, E.D., Bota, I. (1998) – “Jocuri sportive. Teorie şi metodică”, Editura Aldin, București.

Ø Crăciun, M. (2012) – “Psihologia sportului pentru antrenori”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.

Ø Dragnea, A., (1996) – “Antrenamentul sportive”, Editura Didactică și Pedagogică, București

Ø Dragnea, A., Bota, A., (1999) – “Teoria activităților motrice”, Editura Didactică și Pedagogică, București.

Ø Epuran, M., (2005), Metodologia cercetării activităţilor corporale, Editura  FEST, Bucureşti

Ø Gomboş, L., (2012)- “Tehnica şi metodica pregătirii portarului în jocul de handball”, Editura Casa de Ştiinţă, Cluj-Napoca

Ø Gomboş, L. (2012) – “Comunicare în activităţile sportive”, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.

Ø Hantău, C., (2004)- “Handbal. Antrenamentul copiilor şi juniorilor”, Editura Printech, Bucureşti

Ø Naum, H., (1999) – “Handbal de la A la Z”, Editura Sport-Turism, București.

Ø Sotiriu R. (1998) – “Handbal. Antrenament, Teorie şi metodică”, Editura Garold, Bucureşti

Ø Zamfir, Gh., Florean, M., Toniţa, T. (2001) – “Handbal. Teorie şi metodică” Editura Praxis Media, Cluj-Napoca

2. Dezvoltarea calității motrice viteza prin mijloace specifice handbalului în lecția de educație fizică la  nivel  gimnazial.
3. Rolul comunicării în relația profesor-elev în cadrul lecției de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar.
4. Selecția și instruirea echipei reprezentative școlare de handbal la nivelul ciclului gimnazial.
5. Conţinutul, programarea şi metodologia predării jocului sportiv handbal,  cuprins în programa şcolară la nivelul ciclului gimnazial.
6. Creșterea calității instruirii prin individualizare sportivă în  handbal pentru jucătoarele specializate pe postul de coordonator de joc.
7. Modele operaţionale de instruire a unei echipe de handbal juniori III în cadrul unităţilor sportive şcolare.
8. Studiu privind eficienţa procedeelor de finalizare specifice jucătorilor extremă în handbalul masculin la nivel de juniori.
9. Creșterea calității instruirii prin antrenament individualizat pentru jucătorii specializați pe postul de pivot în handbalul masculin la nivel de juniori.
10. Metode si mijloace de învățare rapidă a acțiunilor tactice individuale si colective pentru faza de apărare in jocul de handbal.
11. Metode si mijloace de învățare rapidă a acțiunilor tactice individuale si colective pentru faza de atac in jocul de handbal.
12. Studiu privind eficiența procedeelor de finalizare specifice jucătorilor de handbal din linia de 9 metri la nivelul juniorilor.
13. Tehnici de monitorizare a efortului specific în jocul de handbal la nivelul juniorilor.
14. Strategii şi modele privind specializarea pe posturi in jocul de handbal la nivelul juniorilor.
15. Concursul – jocul competiţional, principala formă de evaluare a instruirii sportive în jocul de handbal.
Domeniul : Natație

Coordonator/i: Conf. univ. dr. Horațiu Pop

Bibliografie
1. Dezvoltarea calităților motrice la înotători pe categorii de vârstă. Ø Costill, D.L., Maglischo, E.W., Richardson, A.B. (1992) “Swimming,  Oxford: Blackwell Scientific Publication.

Ø Counsilman, J.E., Counsilman, B.E., (1994) “The new science of swimming”, New-Jersey: Prentice Hall.

Ø Hannula, D., Thornton, N., (2001) “The swim coaching bible”, USA: Human Kinetics

Ø Montgomery, J., Chambers, M., (2009) – “Mastering swimming”, USA: Human Kinetics

Ø Foss, M.L., Keteyian, S.J., (1998) “Physiological basis for exercise and sport – sixth edition”, USA:  WCB McGraw-Hill

Ø Maglischo, E.W., (1993) “Swimming even faster”, USA: Mayfield

Ø Maglischo, E.W., (2003) – “Swimming fastest”, USA: Human Kinetics

Ø Pop, N.H., (2013) – “Înotul – competiție și utilitate”, Editura Risoprint ,Cluj-Napoca.

2. Influența exercițiilor cu materiale elastice asupra tehnicii la înotători în funcție de vârstă.
3. Relația dintre volum și intensitate în atrenamentul de înot în funcție de probă.
4. Influența exercițiilor de forță pentru membrele inferioare asupra startului și întoarcerilor.
5. Influența metodelor folosite, în pregătirea juniorilor, asupra performanței la înot.
6. Dezvoltarea forței în jocul de polo pe apă pe categorii de vârstă.
7. Îmbunătățirea tehnicii aruncării mingii, prin exerciții pe uscat, în jocul de polo pe apă.
Domeniul : Rugby

Coordonator/i: Conf. univ. dr. Octavian Chihaia

Bibliografie
1. Dezvoltarea calității motrice viteza prin mijloace specifice rugby-ului în lecția de educație fizică la  nivel  gimnazial. Ø Badea, D. (2006)– Evoluţia indicatorilor de efort specifici modelului competiţional în jocul de rugby”. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, ANEFS Bucureşti,

Ø Beltean, J. (2005) Quels parameters prendre un compte pour programmer un plan de preparation physique Beziers”, Editura Max Godenet,

Ø Bompa, T.O. (2002) – “Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv – Periodizarea” Bucureşti, Editura Ex Ponto,

Ø Chihaia, O. (2007) – „Rugby- antrenamentul de viteza a înaintaşilor” Editura GMI, Cluj-Napoca,

Ø Chihaia, O. (2006) – „Rugby – antrenamentul de forţă a înaintaşilor”, Editura GMI Cluj-Napoca,

Ø Chiriac,R. (1997) –„Dezvoltarea calităţilor motrice în rugby-ul de performanţă”,Bucureşti, ANEFS-FRR,

Ø Chihaia O, Pop S. (2012)  – „Metodica antrenamentului de rugby la copii și juniori”, suport de curs an III, FEFS Cluj-Napoca,.

2. Dezvoltarea socială a elevilor prin rugby la nivelul învățământului primar/gimnazial/liceal
3. Prevenția şi corectarea deficienţelor fizice la elevii din ciclul primar/gimnazial/liceal, folosind mijloace specifice jocului de rugby.
4. Studiu privind rolul jocurilor dinamice în lecția de antrenament

la nivelul copiilor si juniorilor în rugby.

5. Metode de integrare socială, folosind exerciții specific

jocului de rugby.

6. Dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor folosind tehnici specifice jocului de rugby.
7. Metode de pregatire a elevilor pentru competitiile școlare de

Rugby Tag.

8. Metode de organizarea a turneelor de Rugby Tag, specifice competițiilor scolare, la nivel local si national.
Domeniul : Tenis de câmp

Coordonator/i: Conf. univ. dr. Alin Baciu

Bibliografie
1. Dezvoltarea calităților motrice prin mijloace specifice jocului de tenis la nivelul învățământului primar/gimnazial Ø Baciu A., Moise D. (2008) – “Metodologia instruirii în tenisul de câmp Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca

Ø Baciu A., (2008) – “Antrenamentul în tenisul de tenis” Ed. Napoca Star, Cluj Napoca

Ø Moise D.G., Antonescu D. (2002) – “Teoria tenisului modern”, vol. I si II Ed. Printnet, Bucureşti

Ø Dobosi S., Moise D. (1995) – “Tenis pentru începători”, Edit. Garamond, Cluj-Napoca

Ø Moise D., (2011)- “Pregătirea fizică, factorul de modernizare al tenisului de performanță”

Ø Baciu A (2008) – „Aspecte sociologice şi psihologice ale fenomenului sportiv”, Ed Napoca Star Cluj Napoca

Ø Dobosi S (2010) – “Efortul fizic la jucatorii de tenis de câmp”, Ed Napoca Star, Cluj Napoca

2. Contribuția jocului de tenis în dezvoltarea fizică armonioasă la nivelul învățământului primar/ gimnazial
3. Dezvoltarea socială a copiilor prin tenis la nivelul învățământului primar/gimnazial
4. Studiu privind efectele jocului de tenis asupra dezvoltării morfo-funcționale la nivelul învățământului primar
5. Optimizarea lecției de educație fizică  prin folosirea mijloacelor specifice jocului de tenis nivelul învățământului primar
6. Rolul tenisului de câmp în pregătirea complementară a elevilor nivelul învățământului  gimnazial/liceal
7. Dezvoltarea deprinderilor motrice de bază prin intermediul jocului de tenis nivelul învățământului primar
8. Rolul tenisului de câmp în dezvoltarea capacității coordinative la copiii din învățământului primar/ gimnazial
Domeniul : Tenis de masă

Coordonator/i: Conf. univ. dr. Paula Apostu

Bibliografie
1. Implementarea tenisului de masă ca joc recreativ educativ în cadrul cercului de tenis de masă la palatul copiilor. Ø Alexe, N., (1994) – “Antrenamentul sportiv modern”, Editura Pentru Tineret şi Sport, Bucureşti

Ø  Apostu, P., (2015) – “Tenis de masă Metodica antrenamentului”, Editura Napoca Star, Cluj- Napoca,

Ø Bompa, T., (2003) –  “Totul despre pregătirea tinerilor campioni”, Editura Ex Ponto, Bucureşti

Ø Crăciun, M., (2005) – “ Introducere în psihologia sportului”, Editura Risoprint, Cluj –Napoca

Ø Doboşi, Ş., (2009)-  “Tenis de masă teorie şi metodică”, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca

Ø Doboşi, Ş., (2008) –  “Efortul fizic în jocul de tenis de masă”, Editura Napoca Star, Cluj- Napoca

Ø Doboşi,Ş., Apostu,P., 2009, Metodologia instruirii în jocul de tenis de masă, Editura Napoca Star, Cluj – Napoca

Ø Doboşi, Ş., Apostu, P., (2004) –Tenis de masă. Curs pentru specializare”, FEFS, Cluj- Napoca

Ø Dragomir, M., (2001) –Tenis de masă de la iniţiere spre marea performanţă”, Editura Universitaria, Craiova

 

2. Perfecționarea procedeelor tehnice prin folosirea metodelor moderne de antrenament în jocul de tenis de masă,la grupele de copii și juniori III.
3. Metode de instruire ale elevilor din ciclul gimnazial prin mijloace specifice jocului de tenis de masă.
4. Studiu privind eficiența folosirii procedeelor tehnico-tactice la juniori III în jocul de tenis de masă.
5. Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ la elevii de liceu în jocul de tenis de masă, prin folosirea jocurilor dinamice.
6. Optimizarea pregătirii tehnico-tactice a echipei reprezentative de tenis de masă prin folosirea unor metode moderne de antrenament.
7. Dezvoltarea îndemânării și vitezei la copiii de 10-12 ani in jocul de tenis de masă.
8. Inițierea elevilor din învățământul primar în jocul de tenis de masă.
9. Dinamica parametrilor efortului în pregătirea juniorilor la

tenis de masă.

10. Metodologia selecției și conținutul instruirii copiilor în perioada de inițiere în tenis de masă.
Domeniul : Volei

Coordonator/i: Prof. univ. dr. Alexandru Mureșan,

Conf. univ. dr. Cristian Șanta

Bibliografie
1. Studiu privind  inițierea în  volei cu ajutorul  jocurilor de dinamice. Ø Bengeanu C-tin, Rusu Flavia, Braicu F. (2000) – “Volei-teorie şi metodică”, Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca,

Ø Cojocaru A. (2007) – „Model şi modelare în voleiul de performanţă”, Editura Universitaria, Craiova.

Ø Croitoru Doina (2000) – “Volei”, Editura ANEFS Bucureşti,

Ø Mureşan,A., (2005) – “Volei selecţia şi pregătirea echipelor de juniori”, Ed. Accent, Cluj Napoca,

Ø Mureşan, A., (2005) – “Volei Strategie-Tactica”, Cluj-Napoca, Editura Accent,

Ø Rusu Flavia, (2008) – “Jocul de volei în şcoală”, Editura Napoca Star

Ø Santa, C., (2014) “Volei”, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca

Ø Santa C., (2016) – “Jocul de Volei în școală”, Cluj-Napoca,Ed. Casa Cartii de Stiinta

 

2. Actiunea de joc – componenta tehnico-tactica  a eficienței specifice în jocul de volei.
3. Studiu asupra tacticii individuale și colective în jocul de volei.
4. Studiu privind metodologia de învățare a acțiunilor individuale în atac din jocul de volei.
5. Studiu privind metodologia de învățare a acțiunilor individuale în aparare din jocul de volei.
6. Studiu privind conținutul și eficiența acțiunilor specifice jocului de volei.
7. Studiu privind pregătirea specifică în jocul de volei la nivelul începatorilor/juniorilor/seniorilor.
8. Studiu asupra corelației dintre serviciu și preluarea din serviciu  în cadrul jocului de volei.
9. Studiu privind continutul jocului și eficiența acțiunilor jucătorului libero la nivelul juniorilor/seniorilor.
10. Studiu asupra modelării  pe structuri funcționale la echipa reprezentativă școlară de volei.
11. Optimizarea jocului și pregătirii  jucătorilor la nivelul reprezentativei școlare/divizionare.
12. Studiu privind dezvoltarea detentei prin mijloace specifice

jocului de volei.

13. Particularitati metodice de pregătire a jucatorului apărator de centru/ridicatorului-coordonator de joc/universal/extremă, la nivelul reprezentativei școlare/juniorilor/seniorilor
14. Implementarea jocurilor dinamice pentru învățarea jocului de volei la ciclul gimnazial
15. Studiu privind implementarea jocului de volei în ora de educație fizică la clasele gimnaziale/liceale.