Educație Fizică și Sportivă (alte facultăți)

Nivel Licență – Anul I

Educație Fizică și Sportivă (alte facultăți)

Denumirea disciplinei: Educație Fizică și Sportivă (alte facultăți – U.BB)
Codul disciplinei: YLR0006 (EFS), YLR0006 (SPM),YLR3002 (Kinetoterapie)
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: Bazinul de natație – Sala E14
Programarea în orar a activităţilor: ANUL I, SEMESTRUL I, modul I și modul II
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA
DISCIPLINE

Fișa disciplinei EFS

EVALUARE

Grilă de evaluare a referatelor
Centralizarea referatelor (punctaje)

text …