Didactica Educației Fizice Școlare

Nivel Licență – Anul II

Didactica Educației Fizice Școlare

Denumirea disciplinei: Didactica Educației Fizice
Secția: EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ ŞI KINETOTERAPIE
Codul disciplinei: VDP 2404, disciplină obligatorie, 56 de ore (2 ore curs săptămânal, 2 ore seminar săptămânal)
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: Facultatea de educaţie fizică şi sport – Parcul Sportiv „Dr. Iuliu Haţieganu”
Programarea în orar a activităţilor: ANUL II, SEMESTRUL II
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA
Fișa disciplinei

Fișa disciplinei EFS
Fișa disciplinei SPM
Fișa disciplinei KMS