CERINȚELE  DISCIPLINEI

Secţia Cluj (linia română, linia germană)

Extensia Sighetul Marmației, Năsăud și Tg. Mureș

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 1. Prezenţa la activitățile didactice de seminar este obligatorie. Pentru a putea accede la examen este necesar un număr minim de 5 prezenţe (seminar on-line) – 10 puncte.
 2. Fiecare student/studentă poate să realizeze, pe parcursul semestrului, două teme, individual [conform precizărilor de pe prodea.ro secţiunea ‘Referate (precizări privind realizarea referatelor)’].
 1. Tema nr. 1 – 15 puncte.

Titlu: Ștafeta.

Termen de predare:

            – 1 decembrie, anul curent universitar (pentru sesiunea curentă).

            – 7 februarie, anul curent universitar (pentru sesiunea de restanțe).

Structura temei:

 • pagina cu datele de identificare (după modelul prezentat pe portalul prodea.ro);
 • prezentarea activităților motrice de tip ștafetă la nivel preșcolar/primar (minim 1/2 pagină A4 și maxim o pagină A4);
 • o ștafetă la nivelul învățământului preșcolar (vezi modelul din Anexă);
 • o ștafetă la nivelul învățământului primar (vezi modelul din Anexă).
 1. Tema nr. 2 – 15 puncte.

Titlu: Jocuri dinamice/de mișcare.

Termen de predare:

            – 20 decembrie, anul curent universitar (pentru sesiunea curentă).

            – 7 februarie, anul curent universitar (pentru sesiunea de restanțe).

Structura temei:

 • pagina cu datele de identificare (după modelul prezentat pe portalul prodea.ro);
 • prezentarea jocurilor dinamice la nivel preșcolar/primar (minim 1/2 pagină A4 și maxim o pagină A4);
 • două jocuri dinamice la nivelul învățământului preșcolar (vezi modelul din Anexă);
 • două jocuri dinamice la nivelul învățământului primar (vezi modelul din Anexă).
 1. Examenul va fi scris şi va cuprinde trei subiecte, din suportul de curs și din temele de lucru – 60 puncte.
 2. Nota 10 (zece) este echivalentul a 100 de puncte. Pentru promovarea disciplinei este necesar un minim de 50 de puncte.

Anexă – Model de ștafetă

Prezentare:

 • clasa a IV-a
 • locul de desfăşurare: sala de sport
 • calităţile motrice vizate a fi dezvoltate: viteza şi îndemânarea
 • deprinderile motrice vizate a fi consolidate şi perfecţionate sunt: mersul (cu variante) şi driblingul cu mingea de baschet
 • materialele şi instalaţiile necesare: lăzi de gimnastică şi mingi de baschet

Descriere:

Elevul va pleca din stând, deplasându-se cu mers depărtat peste o bancă de gimnastică. Mingea de baschet trebuie rulată pe banca de gimnastică de la un capăt la celălalt. Ajuns la capătul băncii de gimnastică elevul se va deplasa spre colegul din staţia intermediară, executând dribling cu mingea de baschet. La staţia intermediară mingea va fi transmisă elevului care aşteaptă. Acesta se va deplasa în dribling prin partea dreaptă a băncii de gimnastică, transmiţând mingea primului elev din coloana proprie.

Prezentare grafică

PIPP - stafeta

Anexă – structura pentru jocul de mișcare

JOC DE MIŞCARE – nr. __

 

Veriga lecţiei: _______________________

Titlul jocului: _______________________

Obiectivul urmărit: _______________________

Locul de desfăşurare: _______________________

Grupa/ Clasa: ________

Număr de participanţi: ______

Durata jocului: ______

Materialele necesare: _______________________

Descrierea jocului: _______________________

Observaţii: _______________________

Prezentarea grafică a jocului: (desen)