Evaluare Prezentare

Criterii de evaluare pentru prezentare

[analiză motrică]

  1. Analiza motrică este utilă domeniului.
  2. Imaginile folosite au număr, titlu și sunt reprezentative tehnicilor prezentate.
  3. Prezentarea are o structură logică.
  4. Prezentarea este flexibilă și cursive.
  5. Prezentatorii păstrează legătura cu auditoriul.
  6. Postura, gestica și poziția prezentatorilor este corespunzătoare.
  7. S-a afișat o concluzie structurată la sfârșitul prezentării.
  8. Bibliografia este corect realizată și suficientă pentru tema prezentată.
  9. Prezentarea s-a încadrat în timpul propus (minim și maxim).

 

Pentru îndeplinirea completă a fiecărui criteriu se acordă 1 punct. Pentru îndeplinirea parțială a fiecărui criteriu se acordă 0,5 puncte. Calificativul „Admis” se acordă pentru un total de minim 5 puncte.