CERINȚELE  DISCIPLINEI

Practică pedagogică  în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 1. Prezenţa la orele de lucrări practice este obligatorie (on-line pe platforma Microsoft Teams – o prezență pentru fiecare săptămână didactică). Pentru a putea fi examinați cu notă finală studenții/studentele au nevoie de un număr minim de 9 prezenţe (pentru sportivii de performanţă numărul minim este de 7 prezenţe). Participarea la lucrările practice se face, obligatoriu, cu caiet studențesc (format A4), pix și creion pentru fiecare student/studentă.
 2. Studentul/studenta are obligația de a completa un portofoliu propriu în care trebuie rezolvate cele 6 sarcini de lucru, obligatorii, primite pe parcursul semestrului. Fiecare sarcină de lucru trebuie rezolvată până la primul termen limită precizat în Anexa nr. 1, pentru a putea fi calculată nota finală pentru sesiunea normală, și până la al doilea termen limită precizat în Anexa nr. 1, pentru a putea fi calculată nota finală pentru sesiunea de restanțe.
 3. Anexa nr. 1 cuprinde cele 6 sarcini de lucru obligatorii conform cărora studenții/studentele vor primi nota finală la această disciplină. În această anexă se pot consulta și termenele limită de predare a fiecărei sarcini de lucru (termenul 1 și termenul 2).
 4. Nota finală se calculează conform formulei: NF = [(S1 x 3) + (S2 x 1) + (S3 x 1) + (S4 x 1) + (S5 x 1) + (S6 x 3)] / 10 .
 5. Portofoliul propriu trebuie să fie complet pentru a fi evaluat cu notă finală. Fiecare sarcină de lucru va primi un punctaj de la 0 la 10. Pentru a fi calculată nota finală, fiecare sarcină de lucru trebuie să obțină minim 5 puncte. Nota minimă (nota finală) pentru obținerea certificatului DPPD, la disciplinele practice, este de 7 (șapte).
 6. Toate sarcinile de lucru se vor realiza pe hârtie, scris de mână, cu pix și creion (acolo unde este necesar), și vor avea trecute pe prima pagină (a fiecărei sarcini de lucru) următoarele date de identificare: Titlul și cerințele temei (sarcinii de lucru), Nume și prenume student/studentă, Secția, Grupa, Data realizării temei.
 7. Fiecare sarcină de lucru finalizată va fi scanată și salvată sub formă de fișier PDF și va fi încărcată, până la data limită, în Assignment-ul propriu din aplicația Microsoft Teams, din contul personal al fiecărui student/ fiecărei studente.
 8. Fișierele temelor de lucru care vor fi trimise cadrului didactic (încărcate în Microsoft Teams) trebuie denumite astfel: Nume Prenume – Specializarea (EFS, SPM, KMS, IFR sau BN) – Numărul temei (de ex. S2). Exemplu concret: Pop Ioan – IFR – S2.

Anexa nr. 1 – Sarcinile de lucru și termenele limit

Nr.

crt.

Sarcina de lucru

Termen limită 1

(pt. sesiunea normală)

Termen limită 2

(pt. sesiunea de restanțe)

 

 

 

 

1

S1

Fiecare student/ă va descrie 10 jocuri de mişcare repartizate pe următoarele verigi (după structura de joc prezentată pe pagina disciplinei):

    veriga nr. 1 – un joc

    veriga nr. 2 – două jocuri

    veriga nr. 4 – două jocuri

    veriga nr. 5 – două jocuri

    veriga nr. 6 – două jocuri

    veriga nr. 7 – un joc

Finalul săptămânii didactice nr. 4

7 februarie 2021

2

S2

Studentul/a va completa două secvențe de lecție după modelul prezentat pe pagina disciplinei (temele lecţiei vor fi alese din programa școlară a claselor pregătitoare – VIII).

Finalul săptămânii didactice nr. 7

7 februarie 2021

3

S3

Studentul/a va construi o activitate de consiliere după modelul prezentat pe pagina disciplinei. Tema activității de consiliere se va alege din Anexa nr. 2.

Finalul săptămânii didactice nr. 9

7 februarie 2021

4

S4

Studentul/a va descrie organizarea unui campionat şcolar pentru o ramură sportivă la alegere din programa școlară sau specializarea studentului/studentei.

Finalul săptămânii didactice nr. 11

7 februarie 2021

5

S5

Studentul/a are obligaţia de a completa un număr de 5 fișe de analiză (pe modelul prezentat) pentru activitățile de educație fizică/kinetoterapie analizate în cadrul orelor de lucrări practice.

Finalul săptămânii didactice nr. 12

7 februarie 2021

6

S6

Studentul/a va completa o unitate de învăţare/unitate de intervenție cu tematică la alegere, din programa şcolară (clasele pregătitoare – VIII)/programa de Kinetoterapie 2008.

Finalul săptămânii didactice nr. 13

7 februarie 2021

Anexa nr. 2 – Teme de lucru pentru activitatea de consiliere (sursa: Prodea, 2011, Ghidul de Practică Pedagogică pentru învăţământul obligatoriu, pp. 21-24)

Managementul grupului educat și influența sa asupra randamentului la învăţătură, purtare, frecvenţă

 • Organizarea clasei şi distribuirea responsabilităţilor
 • Sugestii şi modalităţi de realizare a ambientului clasei
 • Ambientul şi estetizarea clasei
 • Cum este şi cum ai dori să fie clasa ta ?
 • Avem sau nu o clasă unită? De ce ? Când ?
 • Competiţia cu tine şi cu altul
 • Colaborarea cu colegii de clasă-motivaţie şi aspecte
 • Toleranţa-premisă a integrării în grup
 • Punctualitatea-expresia respectului de sine şi de grup
 • Contribuţia mea la poziţia clasei în cadrul şcolii
 • Locul meu în ierarhia randamentului şcolar
 • Disciplina şcolară-o noţiune perimată ?
 • Disciplina de fiecare zi
 • Disciplina-forţă interioară sau exterioară ?
 • Absenteismul-cauze şi efecte
 • Autocontrolul-garanţia comportării disciplinate
 • Răspund îndeajuns cerinţelor şcolare ?
 • Colegul de clasă viitorul prieten de viaţă
 • Indiferent sau implicat în problemele colegului ?
 • Indiferent sau implicat în problemele clasei ?
 • Ameliorarea relaţiilor interpersonale din grup
 • Modalităţi de cunoaştere a coeziunii clasei

Educaţia pentru sănătate

 • Alimentaţia corectă
 • Mişcarea-garanţia menţinerii tinereţii
 • Sportul şi cultivarea înaltelor însuşiri morale
 • Gimnastica zilnică, când, cum şi de ce ?
 • Odihna activă-arma împotriva oboselii.
 • A fi sănătos – a rămâne sănătos !
 • Am mai crescut
 • Igiena personală
 • Igiena ambientală (acasă şi la şcoală)
 • Fumatul-deprindere sau necesitate
 • Fumatul-falsul semn al maturităţii
 • Fumul trece-otrava rămâne
 • Alcoolismul – abuz împotriva propriei voinţe şi libertăţi
 • Alcoolismul – autodistrugere lentă
 • Curiozitatea faţă de drog – drumul spre dependenţă
 • Drogurile – risc al depersonalizării
 • Drogul – molima inconştientului
 • Consumul abuziv de medicamente
 • Faţa ascunsă a medicamentelor
 • Plantele – medicamente naturale
 • Flora – sursă de sănătate
 • Fructele – inepuizabile vitamine
 • Timpul, munca şi odihna – în examene şi competiţii
 • Infecţiile şi intoxicaţiile – intervenţie şi prevenire
 • Epidemiile – cauze, efecte, profilaxie
 • Bolile venerice
 • Ce sunt bolile sexuale ?
 • Cum ne apărăm de bolile sexuale ?
 • SIDA – flagelul secolului XX
 • Dimensiunea afectivă a vieţii sexuale
 • Naşterea, nunta, moartea – evenimente majore ale vieţii
 • Gelozia – un permanent disconfort
 • Frica – de cine şi de ce ?
 • Alături sau împotriva unui seropozitiv
 • Despre planingul familial
 • Despre somn şi odihnă
 • Timp de învăţare, timp de odihnă
 • Organizarea muncii intelectuale
 • Pregătirea psihologică pentru susţinerea examenelor
 • Echilibrul psihic

Educaţia bunului cetăţean

 • Ce este şi cum se exprimă respectul
 • Câştigă-ţi pe merit iubirea şi respectul aproapelui
 • Cuvintele care rănesc
 • Iubeşte-ţi aproapele
 • Ce înseamnă să ai gândire pozitivă
 • Altruismul – virtutea celor tari
 • Altruismul – punte spre ceilalţi
 • Egoismul – poartă închisă spre alţii
 • Modestia – calitate sau defect
 • Demnitate şi omenie
 • Cum ne comportăm pe stradă, în mijloacele de transport, în sălile de spectacol
 • Alegerea cadoului potrivit şi oferirea lui
 • Arta conversaţiei
 • Cum să fi o gazdă ospitalieră
 • Formule de adresare
 • Salutul
 • Ştim să comunicăm ?
 • Ştim să ascultăm ?
 • Relaţia moral-util, moral-frumos.
 • Vorbă şi fapte
 • Inteligenţa şi trăsăturile pozitive de caracter
 • Ce înseamnă să ai trăsături pozitive de caracter
 • Critica – autocritica
 • Politeţea – act de cultură
 • Expresie verbală şi expresie corporală
 • Cum ne contrazicem interlocutorul fără a-1 supăra
 • Ce este legea, ce este codul penal ?
 • Vinovatului nu i se admite scuza „n-am ştiut”
 • Opinia publică
 • Despre perfecţiune şi perfectibilitate
 • Cumpătarea – condiţie a libertăţii
 • Bunul simţ – măsură a respectului faţă de alţii
 • De la cuviinţă la etichetă
 • Personalitate şi extravaganţă
 • Handicapaţii – membrii ai colectivităţii
 • Toleranţă şi sprijin pentru cei aflaţi în dificultate
 • Patriotism, naţionalism, şovinism
 • Părinţii – prietenii mei
 • Profesorii – aliaţii mei
 • Delicventa – cauze şi consecinţe
 • Cum să prevenim delicventa juvenilă
 • Victimă şi agresor
 • Cine poate deveni victimă. De ce ?
 • Pot rezista la presiunea mediului ? Cum ?

Educaţie estetică

 • Ce este cultura
 • Ce înseamnă să fi un om cultivat
 • Universul lecturii
 • Cartea – leac pentru suflet
 • Adevărata şi falsa cultură
 • Ce este frumos şi cum îl putem realiza
 • Frumosul din natură şi din artă
 • Frumosul din natură şi din viaţa cotidiană
 • Estetica şi viaţa de zi cu zi
 • Frumosul şi distracţia
 • Frumosul în folclor
 • Ce este arta
 • Algoritmul receptării diferitelor arte
 • Ştiinţă şi artă (personalităţi – interferenţe)
 • Vă place poezia ?
 • Cartea preferată, eroul îndrăgit
 • Prin muzeele lumii
 • Sculptori români
 • Înţelegem muzica
 • Teatrul românesc
 • Filmul românesc
 • Naţional şi universal în arta românească
 • Comentare – filme, romane, piese de teatru
 • Sunt cărţi sau spectacole nocive ?
 • Sensibilitate şi receptivitate în aprecierea operelor de artă
 • Vieţi închinate artei
 • Comemorarea unor personalităţi celebre ale culturii şi artei
 • Moda – un pas spre frumos
 • Arta vestimentaţiei
 • Ţinuta vestimentară de zi, seară, oraş
 • Ţinuta fizică şi vestimentară
 • Locuinţa – microuniversul meu
 • Mobilarea şi aranjarea locuinţei
 • Spaţiul ambiental – un paradis terestru
 • Obiectivele decorative
 • Ce este designul
 • Kitchul – alterarea frumosului

Educaţia pentru timpul liber

 • Ce este timpul liber şi cum îl folosim
 • Programul unei zile de şcoală
 • Timpul liber – odihnă activă
 • Vacanţa şi timpul liber
 • Ce ştim despre Palatul (clubul) copiilor
 • Discoteca – atracţie şi capcane
 • Plictiseala – de ce apare ? Cum o înlăturăm
 • Pasionaţi în criză de timp
 • Televizorul – prieten sau duşman al timpului nostru
 • Excursiile – divertisment şi instruire
 • Cum organizăm o excursie reuşită
 • Timpul liber şi libertatea fiinţei umane
 • Planificarea timpului liber
 • Lectura – (natura, sportul, calculatorul, muzica, etc.) prietena mea din timpul liber

Educaţia pentru viaţa de familie

 • Copilul – oglinda universului familial
 • Familia mea – locul şi rolul meu în ea
 • Comportarea în familie
 • Comunicarea în familie – (conţinut şi formă)
 • Momente deosebite în familie
 • Viaţa de familie – valenţe şi carenţe
 • Armonia – oxigenul familiei
 • Cum mă vor părinţii ?
 • Dacă aş fi părinte ce aş face ?
 • Dacă aş fi părinte ce nu aş face ?
 • Cum îmi imaginez viitoarea mea familie
 • Extemporal despre viitor; pentru fete, pentru băieţi
 • Ne cunoaştem rădăcinile familiei şi istoricul ei ?
 • Regulile şi tradiţiile în familia mea
 • Familia ideală
 • Acord şi dezacord între părinţi şi copii
 • Dragostea – suport şi liant al familiei
 • Este greu rolul de mamă ? Dar de tată ?
 • Divorţul – fenomen social
 • „Îmi pare rău” – ştiu să cer iertare ?

Cunoaşterea psihopedagogică, autocunoașterea în vederea dezvoltării carierei

 • Omul se modelează numai cunoscându-se
 • Cine sunt ? Oare ştiu ?
 • Talentele, calităţile şi defectele mele
 • Autocunoașterea cu ajutorul colegilor
 • Ce trebuie să fac pentru a mă cunoaşte ?
 • Cât realizez din ce îmi propun ?
 • Trecut – prezent – viitor în cunoaşterea de sine
 • Relaţia interes – aptitudine – pasiune
 • Ce sunt, ce pot, ce vreau, ce trebuie să fiu ?
 • Meseria – condiţie a existenţei
 • Încotro şi cum să-mi îndrept paşii ?
 • Tăria de a depăşi eşecurile.
 • Idealul – energia vieţii
 • Adolescenţa – moment al alegerilor majore ale vieţii
 • Traiectorii profesionale
 • Opţiune sau întâmplare
 • Descrierea diferitelor profesiuni
 • Pentru ce şcoală optez. De ce?
 • Pentru ce profesie/meserie optez. De ce ?
 • De ce cred că voi reuşi în meseria aleasă ?
 • Integrarea profesională – parte a integrării sociale.
 • Eşecul profesional şi nevoia de reorientare
 • Dinamica profesiunilor în economia de piaţă
 • Prejudecăţi despre profesii
 • Vocaţie sau hazard
 • Mulţumirea de sine – „Staţia terminus” !?
 • Personalitatea – un edificiu clădit cu migală
 • Lupta cu inerţia
 • Fereşte-te de falsa vocaţie !
 • Profesiunea aleasă – tentaţii şi riscuri
 • Profesiunea aleasă – un drum spre necunoscut ?
 • Munca – o acoperire în aur
 • Visez sau îmi clădesc propriul meu viitor ?
 • Tradiţii profesionale în judeţul nostru
 • Ce este complexul 9 Remedii de înlăturare a lui.
 • Cum lupt cu timiditatea ?

Educaţia rutieră şi PSI

 • Circulaţia pe stradă, la intersecţie cu sau fără semafor
 • Ce ne indică semnele de circulaţie ?
 • Atenţie la neatenţie
 • Locurile dejoacă cu mingea
 • Deplasările cu patinele, săniuţa şi bicicleta
 • Traversarea străzii la coborârea din tramvai sau autobuz
 • Cum circulăm ca pietoni, ciclişti, pasageri ?
 • Accidente rutiere, hazard sau neglijenţă
 • Circulaţie în grupuri pe drumurile publice Cine poate fi conducător auto
 • Semnalizarea rutieră – indicatoare – marcaje
 • Rolul agentului de circulaţie
 • Respectarea normelor de circulaţie rutieră ne fereşte de urmări grave
 • Traversări imprudente – consecinţe
 • Cum şi unde este bine să ne jucăm
 • Conduita preventivă – sănătate şi voie bună
 • Incendiile – accidente, neglijenţe. Prevenirea lor
 • Surse de incendii – depistare, măsuri
 • Posibilităţi de localizare a unui incendiu
 • Electrocutarea – accidente posibile la domiciliu
 • Posibile pericole la folosirea aparaturii electrice

Educaţia eco-civică

 • Natura prieten sau duşman ?
 • Cine a sădit un pom nu a trăit zadarnic
 • Muntele şi marea – pericol şi capcane
 • Poluarea – cauze, efecte.
 • Frumuseţile patriei – să le cunoaştem, să le apărăm
 • Trasee turistice judeţene
 • Turismul – divertisment şi instruire
 • Etica turistului (menajarea peisajului, ocrotirea pădurii, lacurilor, parcurilor, folosirea şi menţinerea spaţiilor de agrement).
 • Cum contribuim la protejarea rezervaţiilor naturale ?
 • Cunoaşterea monumentelor naturii
 • Curăţenia mediului ambiant şi curăţenia sufletească
 • Focare de poluare – ecologice şi morale
 • Cum contribui eu la înlăturarea factorilor poluanţi

Educaţia pentru protecţia civilă

 • Noţiuni despre protecţia civilă
 • Igiena individuală şi colectivă
 • Primul ajutor în diferite accidente
 • Primul ajutor în diferite accidente (arsuri, electrocutări, intoxicaţii, insolaţie, înec, etc.)
 • Ajutorul sanitar în caz de răniri
 • Primul ajutor şi autoajutorul sanitar în caz de hemoragie
 • Noţiuni despre dezastre
 • Alarmarea populaţiei pentru protecţia civilă
 • Noţiuni despre clasificarea armelor convenţionale

Educaţia pentru protecţia consumatorului

 • Cadrul legislativ privind protecţia consumatorului în România
 • Comerţul – activitate de furnizare, de bunuri şi servicii destinate populaţiei
 • Utilizarea produselor alimentare în consumul populaţiei
 • Cum putem afla date legate de calitatea produselor pe care le consumăm
 • Locuinţa şi principalele produse de uz casnic
 • Îmbrăcămintea, achiziţionarea şi utilizarea articolelor
 • Cunoaşterea şi utilizarea serviciilor publice destinate populaţiei
 • Utilizarea diferitelor mijloace de plată