Cerințele disciplinei

CERINȚELE  DISCIPLINEI

ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 1. Pentru a putea accede la examen este necesar un număr minim de 7 prezenţe (pentru sportivii de performanţă minim 5 prezenţe)
 2. Peste numărul de prezenţa obligatorii se cuantifică după următoarea grilă:
 • 8 prezenţe – 0,25 puncte bonus,
 • 9-10 prezenţe – 0,50 punct bonus,
 • 11 prezenţe și peste – 1 punct bonus
 1. Fiecare student trebuie să realizeze un referat
  • Tema referatului are ca titlu general:

Activitatea fizică şi sportivă la persoanele de vârsta a III-a.

 • Titlul referatului: fiecare masterand îşi va alege titlul referatului în funcţie de specificul conţinutului prezentat în referat.

Titlu propuse:

 • Timpul liber la persoanele de vârsta a III-a
 • Controlul medical la persoanele de vârsta a III-a
 • Jocuri sportive adaptate la persoanele de vârsta a III-a
 • Activităţile sportive la persoanele de vârsta a III-a
 • Activități fizice recomandate și contraindicate (parțial sau total) persoanelor de vârsta a III-a
  • Referatul trebuie să aibă un motto tematic (cu citarea sursei).
  • Prima pagină trebuie să conţină datele de identificare ale referatului (vezi www.prodea.ro).
  • Conţinutul referatului trebuie să aibă un minim de 6 pagini (la fiecare citat inserat, în referat, din sursele bibliografice trebuie specificat numele autorului, anul şi pagina)- vezi www.prodea.ro secțiunea referate/precizări utile.
  • Referatul se va structura pe două direcţii – o parte teoretică şi o parte de cercetare/aplicaţie practică.
  • De asemenea în cadrul referatului pot fi adiţionate poze sau/şi filmuleţe specifice temei alese (unde este cazul)
  • Ultima pagină trebuie să conţină bibliografia, conform modelului prezentat pe www.prodea.ro
  • Caracterele cu care trebuie scris referatul sunt de 12, la distanţa de 1.5 rânduri, cu margini de 2 cm
  • Referatele trebuie editat cu diacritice româneşti.
  • Referatele se vor încărca pe pagina de internet www.prodea.ro dacă au maxim 10 MB, iar dacă depăşesc 10 MB se vor preda în format electronic pe CD/DVD (se vor respecta cerinţele pentru încărcarea referatului pe site).
  • Referatele se vor încărca pe pagina de internet www.prodea.ro până la data de 2 iunie, anul curent.
  • În funcţie de calitatea ştiinţifică a fiecărui referat bonusul acordat este cuprins între 0 şi 1 punct.
  • Referatele care nu îndeplinesc standardele ştiinţifice sau de prezentare vor fi returnate studenţilor pentru a le reface
 1. Fiecare student trebuie să participe la un proiect didactic într-o GRUPĂ alcătuită din 2 sau 3 masteranzi:
 • Grupa trebuie să conducă o activitate de seminar.
 • Durata activităţii trebuie să fie între 75 şi 100 de minute.
 • Activitatea trebuie să cuprindă trei părţi:
  1. O parte teoretică (prezentare de material, prezentare PowerPoint, prezentare poze şi comentarii, filmuleţe) – durată: 20-30 minute.
  2. O parte practică (activităţii pe grupe cu temă frontală sau individuală, jocuri dinamice, jocuri distractive specifice, activităţi practice specifice deficienţei alese), minim 5 jocuri – durată: 45-60 minute.
  3. O parte distractivă (joc distractiv, joc de cărţi, filmuleţ, ghicitoare, glumă, povestioară umoristică, etc.) – durată – 10 minute.
 • În funcţie de modul de organizare a activităţii, a materialul prezentat şi structurat bonusul acordat este cuprins între 0 şi 2 puncte pentru fiecare participant din grupă.
 1. Bonusurile se adiţionează numai dacă studentul obţine la examenul scris minim nota de trecere (nota 5).

Examenul va fi în formă scrisă şi va cuprinde 3 subiecte.