Cerințele pentru Examenul de absolvire al nivelului II

ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

I. Lucrarea pentru examenul de absolvire:

 1. Coperta exterioară a lucrării se va redacta conform modelului prezentat în anexa 1;
 2. Coperta interioară a lucrării se va redacta conform modelului prezentat în anexa 2;
 3. Titlul lucrării de absolvire a Modului Pedagogic Nivel II este:
 • pentru specializarea Educaţie fizică:
 • „Educaţia fizică prin joc la nivel liceal/ postliceal/ universitar”;
 • „Didactica educației fizice la nivel liceal/ postliceal/ universitar”
 • „Metodica activităților de loisir la diferite categorii de vârstă”
 • pentru specializarea Kinetoterapie:
 • „Kinetoterapia prin joc la nivel liceal/ postliceal/ universitar”;
 • „Didactica kinetoterapiei la nivel liceal/ postliceal/ universitar”
 • „Metodica activităților de loisir la diferite categorii de vârstă”
 1. Lucrarea trebuie să conţină un motto în concordanță cu tematica aleasă;
 2. Lucrarea trebuie să aibă cuprins numerotat;
 3. Conţinutul lucrării trebuie să aibă un minim de 15-20 de pagini (la fiecare citat inserat în referat trebuie specificat, numele autorului, anul şi pagina);
 4. În cadrul lucrării pot fi adiţionate poze specifice temei alese (unde este cazul);
 5. Ultima pagină trebuie să conţină bibliografia (model acceptat: APA – vezi anexa 3);
 6. Caracterele cu care trebuie scris referatul sunt model – Cambria de 12, la distanţa de 1.5 rânduri, cu margini de 2 cm;
 7. Lucrarea trebuie editată cu diacritice româneşti;
 8. Lucrarea se va încărca pe portalul www.prodea.ro (secţiunea „Încarcă referat” – se vor respecta cerinţele pentru încărcarea fişierelor pe site) dacă are maxim 10 MB, iar dacă depăşeşte 10 MB se va preda la examen în format electronic, pe CD;
 9. Lucrarea se va preda la examenul final în formă listată, legată cu spirală;
 10. Data la care se va susține examenul va fi comunicată ulterior pe portalul prodea.ro

 

II. Prezentarea lucrării pentru examenul de absolvire

 1. Examenul de absolvire al nivelului II poate consta în prezentarea:
  • lucrării în format PowerPoint (maxim 10-15 slide-uri)
  • activităţii filmate din cadrul modului pedagogic
  • unor filmuleţe specifice temei
 2. Timpul alocat prezentării va fi de 5-7 minute pentru fiecare student/studentă.