Practică pedagogică (m. p. nivel II)

Nivel Masterat – Anul II

Practică pedagogică în educație fizică școlară la nivel liceal, postliceal și universitar

Denumirea disciplinei:Practică pedagogică în educație fizică școlară la nivel liceal, postliceal și universitar
Codul disciplinei: XND 2305
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: Sala 10 (lucrări practice)
Programarea în orar a activităţilor: ANUL II, SEMESTRUL I
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA
FIȘA DISCIPLINEI

Fișa disciplinei EFS

EVALUARE

Grilă de evaluare