Turismul sportiv

Nivel Masterat – Anul II

Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării

(Extensia Bistrița)

Denumirea disciplinei: Răspunderea profesională în Turismul sportiv – cadru juridic
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare: Sala nr. 2 Clădirea Apollo – Extensia Bistrița
Programarea în orar a activităţilor: ANUL II, SEMESTRUL I
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA
FIȘA DISCIPLINEI

Fișa disciplinei