Precizări privind realizarea referatelor

Prima pagină pentru referat se poate descărca de aici.

Prima pagină a referatului se va întocmi după modelul următor, particularizând în fiecare caz în parte:

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA ………………………………………


 

TITLUL DISCIPLINEI

TITLUL REFERATULUI

 

 

 

NUMELE . . . . . . . . . . . .

PRENUMELE . . . . . . . . . . . .

SPECIALIZAREA . . . . . . . . . . . .

GRUPA . . . . . . . . . . . .

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT . . . . . . . . . . . .

LOCALITATEA (se trece sediul facultăţii, extensiei) . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

~ anul curent ~

Redactare pagină: format pagină A4, font Times New Roman, mărime 12; redactarea se va face cu distanţă de 1,5 între rânduri, cu marginile de 2 cm pe toate laturile.

 

Titlul: font Times New Roman, mărime 14.

 

În referat pot fi inserate trimiteri la filme specifice temei alese (unde este cazul). Dacă referatul este mai mare de 10 MB atunci el va fi predat pe CD/DVD cadrului didactic îndrumător.

 

Referatele trebuie editate cu diacritice (un site util este ‘diacritice.com’).

 

Ideile preluate de la alţi autori vor fi urmate de trimitere la bibliografie: numele de familie al autorului, anul apariţiei lucrării. Pentru alte modalităţi de introducere a surselor bibliografice în text  consultaţi informaţiile oferite de Asociaţia Psihologică Americană deoarece vom folosi pentru redactare cerinţele A.P.A. (vezi Publication Manual of the American Psychological Association).

 

Exemple:

 1. S-a stabilit că în mediul urban se manifestă o tendinţă de accelerare a creşterii taliei la fete în raport cu băieţii din acelaşi mediu şi cu elevii de aceeaşi vârstă din medul rural (Coman, 1995; Marinescu, 2000).

 

 1. Festivalul Copiilor a fost organizat la Oradea şi s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile, dintre care o zi a fost alocata sportului. În această zi s-au organizat concursuri şi întreceri sportive: handbal, baschet, viteză, săritura în lungime, badminton, tenis de masă, concursuri de biciclete, skateboard, dans, majorete, etc. (oron.ro, 2010).

 

Textele preluate în întregime din lucrările altor autori vor fi trecute între ghilimele şi vor fi urmate de trimitere la bibliografie, menţionând şi pagina de unde au fost preluate: numele de familie al autorului, anul apariţiei lucrării, pagina.

 

Exemple:

 1. Educaţia fizică urmăreşte „menţinerea şi întărirea sănătăţii; sporirea capacităţii de efort fizic şi intelectual; dezvoltarea armonioasă a întregului organism al copiilor, (…); obişnuirea copiilor cu practicarea independentă şi sistematică a educaţiei fizice şi sportului în scopul armonizării activităţilor intelectuale cu cele fizice, (…); sporirea capacităţii de organizare şi autoorganizare a unor activităţi de educaţie fizică” (Uţiu, 1997, p. 135).

 

 1. „Intervenţia pubertăţii duce la accelerarea creşterii în înălţime într-un ritm superior tuturor vârstelor, ca apoi aceasta să se diminueze treptat până la 21 ani” (Cobârzan, 1999, p. 128).

 

Dacă nu apare data la care informațiile au fost trecute pe site atunci se va folosi sintagma următoare: fără dată.

 

Trebuie să existe legătură între text şi imaginile, graficele sau tabelele inserate.

 

Exemplu:

Tabere pentru elevii din ciclul gimnazial:

 • iniţiere în tainele aventurii drumeţie şi orientare cu busola (vezi Fig. 1);
 • tir cu arcul;
 • vizită peşteri amenajate şi neamenajate ;
 • escaladă (vezi Fig. 2);
 • mountainbiking;
 • tiroliană;
 • mountainbiking.

fig. 1

Fig. 1 – Orientare cu busola (adventurekids.ro, fără dată)

fig 2

Fig. 2 – Escaladă (ileen.ro, fără dată)

Fiecare tabel, grafic sau imagine are număr şi titlu. Acestea se numerotează (deasupra tabelului propriu-zis) în ordine crescătoare, începând de la numărul 1 şi respectând pasul de o unitate.

Pentru imagine şi pentru grafic numărul şi numele se trec sub acestea. Pentru tabele numărul şi numele se trec deasupra acestuia.

Toate aceste elemente (grafic, imagine, tabel) se pot insera în textul referatului sau se pot anexa la sfârşitul textului, după bibliografie. Dacă sunt mai multe anexe, atunci anexele vor fi numerotate, iar trimiterile la imagine, grafic sau tabel vor cuprinde şi numărul anexei (de exemplu: vezi Anexa 1, Fig. 5).

Bibliografia se va întocmi după modelul A.P.A.

 

Bibliografie (exemplu)

 

Bârsu, C. (2007). Istoria fiziologiei, biochimiei şi biofizicii (vol. I). Cluj-Napoca: Editura U.T.

 

Berntson, G., Rigger, T., Eckberg, D., Grossman, P., Kaufmann, P., Malik, M., . . . Van Der Molen, M. (1997). Heart rate variability: Origins, methods, and interpretive caveats. Journal of Psychophysiology, 623-648.

 

Billman, G. E. (2011, noiembrie 29). Heart Rate Variability – A Historical Perspective. Preluat pe ianuarie 27, 2013, de pe www.frontiersin.org: http://www.frontiersin.org/Journal/DownloadFile.ashx?pdf=1&FileId=1969&articleId=16984&Version=1&ContentTypeId=21&FileName=fphys-02-00086.pdf

 

Gusti, S. (1989). Unda de puls arterial. În V. Neştianu, S. Gusti, M. Iancău, G. Rică, & Ş. Mihăilescu, Fiziologie (caiet de lucrări practice) (pg. 128-139). Craiova: Universitatea de medicină din Craiova.

 

Parker, S. (2007, noiembrie 6). History of Heart Rate Monitors. Preluat pe ianuarie 27, 2013, de pe www.articlesbase.com: http://www.articlesbase.com/health-articles/history-of-heart-rate-monitors-253755.html

 

Pufulete, E. (2002). Cordul sportiv. În I. Drăgan, Medicină sportivă (pg. 97-120). Bucureşti: Editura Medicală.

 

Sports Tracking Technologies Ltd. (fără dată). Sports Tracker. Preluat pe februarie 12, 2013, de pe sports-tracker.com: http://www.sports-tracker.com/

 

Wikipedia. (fără dată). Galen detail.jpg. Preluat pe februarie 14, 2013, de pe wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Galen_detail.jpg

 

Zone Five Software LLC. (fără dată). SportTracks 3 Features. Preluat pe martie 24, 2013, de pe zonefivesoftware.com: http://www.zonefivesoftware.com/sporttracks/features.php?sid=e8832a50ab30ece51c98e3ea5f3f2efa