Norme pentru publicare

Norme pentru publicare

 

 1. Materialele vor fi redactate în limba română. Se impune utilizarea diacriticelor și respectarea normelor ortografice ale limbii în care este redactat articolul.
 2. Lucrările vor fi realizate în Microsoft Word (format .docx, .doc, .rtf), font Cambria, mărime 12, spaţiere între rânduri 1.15, justify, dimensiunea B5 (lățime 17.6 cm, lungime 25 cm), margini: stânga – 2 cm, dreapta – 2 cm, sus – 2 cm, jos – 2 cm.
 3. Contribuțiile vor fi trimise la următoarea adresă de e-mail: ludis.amphitheatrum@prodea.ro
 4. Paginile nu vor fi numerotate.
 5. Numărul de pagini: 4-8 pagini pentru lucrări științifice și, respectiv, 1-3 pagini pentru interviuri și recenzii.
 6. Titlul lucrării: Cambria, mărime 14, Bold, centrat.
 7. Nume, prenume autor/coautor: Cambria, mărime 12, Bold, spațierea 1.15, aliniat la stânga (allign to the left), la două rânduri faţă de titlul lucrării. Sub nume vor fi menționate (cu caractere de 12, Cambria, 1.15 spațiere, Italic) următoarele: instituţia de provenienţă (instituție de învățământ preuniversitar sau universitate, facultate și specializare), calitatea autorului (student, masterand, doctorand, profesor) și anul de studiu/gradul didactic. Vor fi menționate persoana de contact și adresa de email, conform modelului prezentat în Anexa 1.
 8. Abstract: Cambria, mărime 12, Italic, la două rânduri față de numele autorului, spaţiere la un rând, justify. Abstractul va conține între 100 si 200 de cuvinte și va fi redactat în limba română. Sub abstract vor fi trecute 5-7 cuvinte cheie.
 9. Conţinutul lucrării: La două rânduri față de abstract, redactat cu Cambria, mărime 12, spaţierea 1.15, justify; titlul capitolelor va fi trecut cu Cambria, mărime 14, bold, iar titlul subcapitolelor (daca există) va fi trecut cu Cambria, mărime 12, bold; desenele, tabelele şi graficele vor fi denumite și numerotate consecutiv începând de la 1 (ex: Fig. 1 – Curba formei sportive) și vor fi centrate pe pagină.
 10. Bibliografia (lista finală de referințe) și aparatul critic (trimiterile la surse, în textul documentului) vor fi întocmite în stilul A.P.A.
 11. Nu se acceptă contribuții care au fost date anterior spre publicație în alte reviste, cărți, site-uri sau volume colective. Toate materialele emise către prezenta revistă trebuie să fie originale și autentice (nu este acceptată publicarea aceluiași material de două ori). Responsabilitatea pentru materialele prezentate aparține în mod exclusiv autorilor. Autorul principal trebuie să trimită, ca anexă a lucrării, o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea cercetării.
 12. În cazul în care nu se respectă condițiile de tehnoredactare, echipa de redacție își rezervă dreptul de a returna contribuțiile spre adaptare la cerințele indicate anterior.

 

Citarea în text:

 Ideile preluate de la alţi autori vor fi urmate de trimitere la bibliografie: numele de familie al autorului și anul apariţiei lucrării. Pentru alte modalităţi de introducere a surselor bibliografice în text consultaţi informaţiile oferite de Asociaţia Psihologică Americană (vezi Publication Manual of the American Psychological Association).

 

Exemple:

 1. S-a stabilit că în mediul urban se manifestă o tendinţă de accelerare a creşterii taliei la fete în raport cu băieţii din acelaşi mediu şi cu elevii de aceeaşi vârstă din medul rural (Coman, 1995).
 1. Festivalul Copiilor a fost organizat la Oradea şi s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile, dintre care o zi a fost alocata sportului. În această zi s-au organizat concursuri şi întreceri sportive: handbal, baschet, viteză, săritura în lungime, badminton, tenis de masă, concursuri de biciclete, skateboard, dans, majorete, etc. (oron.ro, 2010).

 

În cazul site-urilor, dacă nu apare data la care informațiile au fost trecute pe site, atunci se va folosi sintagma următoare: fără dată.

Textele preluate în întregime din lucrările altor autori vor fi trecute între ghilimele şi vor fi urmate de trimitere la bibliografie, menţionând şi pagina de unde au fost preluate: numele de familie al autorului, anul apariţiei lucrării, pagina.

 

Exemple:

 1. Educaţia fizică urmăreşte „menţinerea şi întărirea sănătăţii; sporirea capacităţii de efort fizic şi intelectual; dezvoltarea armonioasă a întregului organism al copiilor, (…); obişnuirea copiilor cu practicarea independentă şi sistematică a educaţiei fizice şi sportului în scopul armonizării activităţilor intelectuale cu cele fizice, (…); sporirea capacităţii de organizare şi autoorganizare a unor activităţi de educaţie fizică” (Uţiu, 1997, p. 135).
 1. „Intervenţia pubertăţii duce la accelerarea creşterii în înălţime într-un ritm superior tuturor vârstelor, ca apoi aceasta să se diminueze treptat până la 21 ani” (Cobârzan, 1999, p. 128).

 

Întocmirea bibliografiei

             Se trec lucrările consultate în ordine alfabetică, după numele autorului.

 

Bibliografie (exemplu)

 Bârsu, C. (2007). Istoria fiziologiei, biochimiei şi biofizicii (vol. I). Cluj-Napoca: Editura U.T.

Berntson, G., Rigger, T., Eckberg, D., Grossman, P., Kaufmann, P., Malik, M., . . . Van Der Molen, M. (1997). Heart rate variability: Origins, methods, and interpretive caveats. Journal of Psychophysiology, 623-648.

Billman, G. E. (2011, noiembrie 29). Heart Rate Variability – A Historical Perspective. Preluat pe ianuarie 27, 2013, de pe www.frontiersin.org: http://www.frontiersin.org/Journal/DownloadFile.ashx?pdf=1&FileId=1969&articleId=16984&Version=1&ContentTypeId=21&FileName=fphys-02-00086.pdf

Parker, S. (2007, noiembrie 6). History of Heart Rate Monitors. Preluat pe ianuarie 27, 2013, de pe www.articlesbase.com: http://www.articlesbase.com/health-articles/history-of-heart-rate-monitors-253755.html

Pufulete, E. (2002). Cordul sportiv. În I. Drăgan, Medicină sportivă (pg. 97-120). Bucureşti: Editura Medicală.

Sports Tracking Technologies Ltd. (fără dată). Sports Tracker. Preluat pe februarie 12, 2013, de pe sports-tracker.com: http://www.sports-tracker.com/

Zone Five Software LLC. (fără dată). SportTracks 3 Features. Preluat pe martie 24, 2013, de pe zonefivesoftware.com: http://www.zonefivesoftware.com/sporttracks/features.php?sid=e8832a50ab30ece51c98e3ea5f3f2efa

 

Nota bene! Wikipedia nu este acceptată ca sursă bibliografică academică.