Stiri

Studenţii/masteranzii se vor prezenta la examene cu act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carnet de şofer, paşaport) şi carnetul de student vizat pe semestrul în curs....