Cerințele disciplinei

Instruire asistată de calculator

Modul postuniversitar 2019

 

 1. Prezenţa la orele de lucrări practice este obligatorie. Pentru a putea participa la examinarea finală este necesar un număr minim de 3 prezenţe.
 2. Examinarea cursanților se va face pe baza unui portofoliu. Acest portofoliu trebuie să conțină:
  1. Prezentare în format PowerPoint cu tema „Calculatorul – partener al cadrului didactic” (pagina introductivă cu datele cursantului + conţinutul prezentării între 10 și 15 pagini + pagina cu bibliografie, conform precizărilor de pe portalul prodea.ro, secţiunea ‘Referate – precizări privind realizarea referatelor’).
  2. Fișe de prezentare a aplicațiilor (altele decât cele discutate la curs), în număr de 5 (construite pe modelul prezentat pe portalul prodea.ro, la pagina disciplinei).
 3. Prezentarea în format PowerPoint va fi punctată cu notă de la 0 la 10, conform indicatorilor de evaluare prezentați pe portalul prodea.ro, pagina disciplinei. Prezentarea PowerPoint reprezintă 2/3 din nota finală.
 4. Cele 5 fișe de prezentare a aplicațiilor, reprezintă 1/3 din nota finală. Fiecare fișă corect construită va primi două puncte.
 5. Prezentarea PowerPoint și fișele aplicațiilor vor fi trimise pe adresa de e-mail rv.didactic@gmail.com până în data de 14 iunie, anul curent. Cele două fișiere vor fi arhivate într-un singur fișier care va fi denumit cu numele și prenumele cursantului, iar la subiectul mesajului e-mail se va specifica „Modul postuniversitar – IAC Deva”.
 6. Portofoliile incomplete/necorespunzătoare sau plagiate vor fi notate cu nota 4 (patru).
 7. Fiecare cursant/cursantă are dreptul la două evaluări. Prima evaluare se va realiza în data de 15 iunie, iar pentru a doua evaluare trebuie trimise portofoliile până în data de 27 iulie, anul curent.
 8. Aplicații necesare pentru lucrările practice:

platforma Android/iOS/WindowsPhone: Adobe Reader, CamScanner, Easy Metronome, Feem v.4, Squid, Text Fairy;

platforma Windows/iOS/Linux: 7-zip (sau IZArc), Adobe Reader, Bullzip PDF printer, Capture2Text, Microsoft Excel (sau WPS office), Feem, Picpick.

Grilă de calcul pentru nota finală

Componentă a notei finale Modalitate de notare Cuantum din nota finală
Prezentare PowerPoint Punctaj de la 0 la 10 2/3
Fișe de prezentare aplicații

(5 fișe)

Fiecare fișă corect construită primește două puncte 1/3