Psihopedagogia în Educație Fizică și Sport

Nivel Licență – Anul I

Psihopedagogia în Educație Fizică și Sport

Denumirea disciplinei: Psihopedagogie în Educaţie Fizică şi Sport
Codul disciplinei: YLR0006 (EFS), YLR0006 (SPM)
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: Sala 30 (curs) – Sala 22 (seminar)
Programarea în orar a activităţilor: ANUL I, SEMESTRUL I
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA