CERINȚELE  DISCIPLINEI

Didactica EFS

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 1. Prezenţa la cursuri este opţională. REZOLVAREA diferitelor activități/teme din cadrul cursurilor se bonifică cu un punctaj intre 1 și 3 puncte/temă .
 2. Prezenţa la activitățile didactice de seminar este obligatorie. Pentru a se putea intra în examen este necesar un număr minim de 9 prezenţe (seminar on-line), sportivii de performanță 7 prezențe (seminar on-line) – 10 puncte.

 

 1. Fiecare student/studentă trebuie să realizeze individual, pe parcursul semestrului, trei teme/referate, [conform precizărilor de pe portalul prodea.ro secţiunea ‘Referate (precizări privind realizarea referatelor)’].

 

                    Tema/Referatul nr. 1 – 10 puncte.

Titlu:

 • Specializarea EFS – Istoricul lecției de educație fizică în școlile din România (teorie)
 • Specializarea SPM – Istoricul lecției de antrenament sportiv în școlile/liceele cu program sportiv din România (teorie)
 • Specializarea Kinetoterapie – Istoricul activității de kinetoterapie în școlile din România (teorie)

 

Termen de predare:

               – Pentru sesiunea curentă – 4 aprilie, anul curent universitar.

               – Pentru sesiunea de restanțe – 30 iunie, anul curent universitar

 

Structura temei:

 • Pagina cu datele de identificare (după modelul prezentat pe portalul prodea.ro) -1 pagină
 • Conținutul referatului – care cuprinde aspecte teoretice/practice, va fi realizat în conformitate modelul de citare în „Sistem A.P.A.” (conform precizărilor de pe portalul prodea.ro secţiunea ‘Referate (precizări privind realizarea referatelor) – 4 pagini;
 • Bibliografia (redactată în sistem A.P.A.) – care trebuie amplasată pe pagină separată, ultima pagină – 1 pagină

                   

 

 

                    Tema/Referatul nr. 2 – 10 puncte.

Titlu:

 • Specializarea EFS – Structura lecției de educație fizică (teorie și exemple practice)
 • Specializarea SPM – Structura lecției de educație fizică (teorie și exemple practice)
 • Specializarea Kinetoterapie – Structura lecției/activității de kinetoterapie (teorie și exemple practice)

 

Termen de predare:

               – Pentru sesiunea curentă – 2 mai, anul curent universitar.

               – Pentru sesiunea de restanțe – 30 iunie, anul curent universitar

 

Structura temei:

 • Pagina cu datele de identificare (după modelul prezentat pe portalul prodea.ro) -1 pagină
 • Conținutul referatului – care cuprinde aspecte teoretice, va fi realizat în conformitate modelul de citare în „Sistem A.P.A.” (conform precizărilor de pe portalul prodea.ro secţiunea ‘Referate (precizări privind realizarea referatelor),- minim 2 pagini,  iar pentru partea practică se va oferi un exercițiu pentru fiecare verigă – minim 2 pagini; total minim 4 pagini
 • Bibliografia (redactată în sistem A.P.A.) – care trebuie amplasată pe pagină separată, ultima pagină – 1 pagină

 

                    Tema/Referatul nr. 3 – 10 puncte.

Titlu:

 • Specializarea EFS, SPM, Kinetoterapie – Lecția de educație fizică /activitatea de kinetoterapie desfășurată ON-LINE (aspecte practice)

 

Termen de predare:

               – Pentru sesiunea curentă – 4 iunie, anul curent universitar.

               – Pentru sesiunea de restanțe – 30 iunie, anul curent universitar

 

Structura temei:

 • Pagina cu datele de identificare (după modelul prezentat pe portalul prodea.ro) -1 pagină
 • În conținutul referatului care cuprinde numai ASPECTE PRACTICE, se vor  descrie 5 exerciții/structuri de exerciții care pot fi predate în sistem ONLINE dar se desfășoară acasă, cu materiale adaptate spațiului avut la dispoziție (ex. minge din hârtie, jucării de pluș, sticle umplute cu apă etc.). Structura exercițiului va cuprinde: descrierea exercițiului, nivelul de vârstă (clasa), materialele folosite, fotografii cu materialele și prezentarea grafică a exercițiului  (poze, desene, schițe etc.);

 

 • Temele/referatele trebuie finalizate şi încărcate în platforma Microsoft Teams, la CLASA DE CURS A FIECĂREI SECȚII, la secțiunea Teme/Assignments până la datele specificate mai sus.

 

 • În funcţie de îndeplinirea criteriilor prezentate la fiecare temă aceasta va fi evaluată cu punctaj de la 1 la 10 puncte. Referatele CARE NU ÎNDEPLINESC CRITERIILE și nu obțin minim 4 puncte vor fi RESPINSE .

 

 • Referatele/lucrările care sunt plagiate (copiate brut) în proporție de peste 60% vor primi calificativul RESPINS și vor trebui refăcute. Atenție: nu se acceptă ca sursă directă pentru temă suportul de curs!

 

 1. Pentru a participa la examen, studentul trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele cerințe:
 • Numărul minim de prezențe la seminar,
 • Trei referate predate, care trebuie sa obțină un punctaj de minim 4 puncte/referat.
 • Dacă studentul/studenta nu îndeplinește aceste criterii, nu poate participa la sesiunea de examinare.

 

 1. Examenul va fi în formă scrisă/descriptivă, în format online sau onsite (în funcție de condițiile pandemiei) şi va cuprinde 3 subiecte (lucrarea scrisă va fi evaluată de la 0 la 60 de puncte ). Punctajul minim de promovare a examenului scris este de 20 de puncte.

 

 1. Nota finală va cuprinde suma punctajelor acumulate, care poate fi de la 10 la 100 de puncte. Valoarea a 10 puncte este echivalentul unui 1 punct la nota finală. (ex. 30 puncte – nota 3;  60 de puncte – nota 6; 70-74 de puncte nota 7; 75-84 de puncte nota 8, 100 de puncte nota 10).

 

 1. Studenții care au restanță, din anii anteriori, la această disciplină trebuie să anunțe titularul cursului că doresc să participe la examen în sesiunea curentă (se trimite un mail care să conțină numele și prenumele, specializarea, grupa și anul în care a dat prima dată examen la această disciplină, până în data de 1 aprilie, anul curent). Studenții restanțieri trebuie să îndeplinească numărul minim de prezențe și cerințele cu privire la cele 3 teme prezentate în acest document pentru a putea participa la examenul scris.

 

Notă suplimentară: Fiecare student/studentă trebuie să se prezinte, la fiecare curs și la fiecare seminar, cu minimum de recuzită (un pix, două/sau mai multe foi de hârtie A4 și A3 și creioane colorate)!