Evaluare Referat

Indicatorii de evaluare pentru referat

Pentru obținerea calificativului „Admis” referatul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

  1. Să nu conțină plagiat în proporție de peste 40%;
  2. Să respecte toate criteriile trecute în tabelul următor.

Nr.
Crt.

Criterii de îndeplinit

1 Introducerea unui motto/ citat (cu referinţă la sursa de provenienţă).
2 Redactare corespunzătoare (formatul paginii, mărimea fontului, distanța între rânduri, inserarea corectă a pozelor/ tabelelor/ graficelor în referat etc.).
3 Folosirea corectă a surselor bibliografice (inserarea corespunzătoare, în text, a trimiterilor la sursele bibliografice).
4 Informaţiile prezentate în referat să se succeadă logic.
5 Întocmirea în formă corectă a bibliografiei (stilul A.P.A., minim 3 surse bibliografice).