Practica pedagogică în unitățile școlare

Nivel Licență – Anul III

Practică pedagogică în unitățile școlare

Denumirea disciplinei: Practică pedagogică în unitățile școlare
Codul disciplinei: YLR0006 (EFS), YLR0006 (SPM),YLR3002 (Kinetoterapie)
Numărul de credite: 3
Locul de desfăşurare: Unitățile școlare partenere
Programarea în orar a activităţilor: ANUL III, SEMESTRUL II
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA
FIȘA DISCIPLINEI

Fișa disciplinei EFS
Fișa disciplinei SPM
Fișa disciplinei KMS

REPARTIȚIE ÎN ȘCOLI