Evaluare referat

ACTIVITĂȚI MOTRICE ADAPTATE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN CONDIȚII SPECIALE

Criterii de evaluare pentru referat

Pentru obținerea calificativului „Admis” referatul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 

  1. Să nu conțină plagiat în proporție de peste 20%;
  2. Să respecte următoarele criterii.
  • Introducerea unui motto/ citat (cu referinţă la sursa de provenienţă).
  • Redactare corespunzătoare (formatul paginii, mărimea fontului, distanța între rânduri, inserarea corectă a pozelor/ tabelelor/ graficelor în referat etc.).
  • Folosirea corectă a surselor bibliografice (inserarea corespunzătoare, în text, a trimiterilor la sursele bibliografice).
  • Informaţiile prezentate în referat să se succeadă logic.
  • Întocmirea în formă corectă a bibliografiei (stilul A.P.A., minim 3 surse bibliografice).