Nivel Master – ANUL II

NIVEL MASTER

ANUL II

Educație fizică prin joc

(Modul pedagogic nivel II)

Practică pedagogică în educație fizică școlară la nivel liceal, postliceal și universitar

(Modul pedagogic nivel II)

Managementul educațional

(F.E.F.S. - M.O.A.S.)

Antrenamentul sportiv pentru persoane cu nevoi speciale

(Facultatea de Educație Fizică și Sport)

Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării

(Extensia Bistrița)

Modul psihopedagogic nivel II - cerințe pentru evaluarea finală

(Master - anul II)