Nivel Masterat – ANUL I

NIVEL MASTERAT

ANUL I

Didactica educației fizice școlare la nivel liceal, postliceal și universitar (Modul pedagogic nivel II)
Metodica Activităților de Loisir
Noțiuni și terminologie în cultura fizică și sportivă (Fac. de Șt. Pol., Administrative și ale Comunicării – Jurnalism sportiv)