Nivel Licență – ANUL I

NIVEL LICENȚĂ

ANUL I

PSIHOPEDAGOGIA ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
(Facultatea de educație fizică și sport)
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ
(Alte facultăți – U.B.B.)