Didactica E.F.S.

Nivel Master – Anul I

Didactica Educației Fizice Școlare la nivel liceal, postliceal și universitar

Denumirea disciplinei: Didactica Educației Fizice Școlare la nivel liceal, postliceal și universitar
Codul disciplinei: XND 1203, disciplină obligatorie, 42 de ore (2 ore curs/săptămână, 1 oră seminar/săptămână)
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: Facultatea de educaţie fizică şi sport – Parcul Sportiv „Dr. Iuliu Haţieganu”
Programarea în orar a activităţilor: ANUL I, SEMESTRUL II
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA