Metodica Activităţilor de Loisir

Nivel Master – Anul I

Metodica Activităţilor de Loisir

Denumirea disciplinei: Didactica Educației Fizice Școlare la nivel liceal, postliceal și universitar
Codul disciplinei: XND 2204, disciplină opţională, 42 de ore (1 oră curs/săptămână, 2 ore seminar/săptămână)
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: Facultatea de educaţie fizică şi sport – Parcul Sportiv „Dr. Iuliu Haţieganu”
Programarea în orar a activităţilor: ANUL I, SEMESTRUL II
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA