Educație fizică prin joc (m. p. nivel II)

Nivel Masterat – Anul II

Educație fizică prin joc

Denumirea disciplinei: Educaţie Fizică prin Joc
Codul disciplinei: XND 1204
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: Sala polivalentă (curs), Sala 5 (seminar)
Programarea în orar a activităţilor: ANUL II, SEMESTRUL II
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA