Cerințe

CERINȚELE  DISCIPLINEI

Antrenament și competiție în sportul adaptat

ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

  1. Prezenţa la cursuri este opţională. Participarea la minim 7 cursuri se bonifică cu 0.4 puncte la nota finală.
  2. Prezenţa la orele de seminar este obligatorie. Pentru a putea accede la examen este necesar un număr minim de 4 prezenţe (pentru sportivii de performanţă minim 3 prezenţe).
  3. Fiecare student trebuie să realizeze un referat, individual [conform precizărilor de pe prodea.ro secţiunea ‘Referate (precizări privind realizarea referatelor)’].

Tema referatului este:

  • Propuneți și descrieți un microciclu de antrenamente adaptate pentru persoanele cu nevoi speciale (itemi obligatorii: condiția specială, ramura sportivă, segmentul de vârstă, temele antrenamentelor, durata activității, mijloace de acționare folosite și forma de evaluare).
  1. Referatul trebuie să fie alcătuit din: pagina de prezentare (după modelul de pe prodea.ro) + conţinutul referatului (minim 5 pagini) + pagina cu bibliografie (după modelul prezentat pe ro).
  2. Referatul trebuie finalizat şi încărcat pe portalul prodea.ro până în data de 17 mai (inclusiv), anul universitar curent.
  3. În funcţie de îndeplinirea criteriilor prezentate în tabelul de evaluare a referatului acesta va fi notat cu calificativul „Admis” sau „Respins”. Accesul în examen este condiţionat de predarea referatului și obținerea calificativului „Admis” (a se consulta grila de evaluare a referatului pe prodea.ro, pagina disciplinei).
  4. Bonusurile se adiţionează numai dacă studentul obţine la examenul scris minim nota de trecere (nota 5).
  5. Examenul va fi scris şi va conține două subiecte.
  6. Studenții care au restanță sau diferență (anii anteriori sau prelungire de studii) la această disciplină trebuie să anunțe titularul de disciplină până în data de 31 martie, anul curent, că doresc să participe la examen în sesiunea curentă. Se trimite un mail, pe una dintre adresele rv.didactic@gmail.com sau prodeacosmin@gmail.com, care să conțină numele și prenumele, secția, grupa și anul în care au fost realizate cerințele pentru această disciplină (prezențe, referat).