Cerințe

CERINȚELE  DISCIPLINEI

Managementul clasei de elevi (modul psihopedagogic nivel I)

ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

 1. Prezenţa la activitățile didactice (6 cursuri și 6 seminare) este obligatorie în număr minim de 5 (minim 2 cursuri și minim 3 seminare), pentru a putea participa la examen.
 2. Participarea la activitățile didactice se face, obligatoriu, cu caietul personal și instrument de scris pentru fiecare student/studentă. Opțional, recomandăm un pachet de 3-4 creioane colorate pentru fiecare student/studentă.
 3. Prezența în catalog se va acorda la finalul activităților didactice doar dacă studentul/studenta prezintă cadrului didactic rezumatul activității desfășurate la curs/seminar (rezumatul trebuie să fie minim o coală A4).
 4. Participarea la 4 cursuri aduce o bonificație de 1 punct, iar participarea la 5 seminare aduce o bonificație de 1 punct.
 5. Fiecare student poate să participe la o activitate de cercetare, în formaţie de 2-3 studenţi:
 • Grupa trebuie să prezinte aplicația în format PowerPoint, la seminar (prezentările vor avea loc în ultimele două seminare). Fișierul echipei trebuie încărcat pe site-ul prodea.ro cu cel puțin 48 de ore înainte de seminarul în care va fi prezentat (format .ppt sau .pptx).
 • Programările echipelor se vor face la cursul numărul 3.
 • Tematica pentru prezentarea activităţii trebuie să se raporteze la procesul de gestionare a activităţii (vezi tematica propusă în Anexă) desfăşurate în timpul:
  • lecţiilor de educaţie fizică
  • lecţiilor specifice specializării studenţilor (antrenori, instructori, monitori)
  • activităţilor de kinetoterapie
 • Durata maximă a prezentării este de 8 minute, iar cea minimă de 5 minute. În timpul prezentării fiecare component al echipei trebuie să ia cuvântul.
 • În funcţie de modul de organizare a activităţii, a materialului prezentat şi structurat se va primi un calificativ (Admis sau Respins).
 • Activitatea de cercetare reprezintă 20% din nota finală, punctaj care va fi acordat fiecărui membru din echipă dacă aceasta a obținut calificativul „Admis”, iar la examenul scris studentul/studenta va obține minim nota 5 (cinci).
 • Activitatea de cercetare va fi evaluată după grila prezentată pe pagina disciplinei.
 1. Examinarea finală va fi în formă scrisă şi va cuprinde trei subiecte. Nota obținută la evaluarea scrisă reprezintă 80% din nota finală (suportul de curs se poate descărca de pe portalul didactic prodea.ro, pagina disciplinei).
 2. Bonificațiile se adiţionează numai dacă studentul obţine la examen nota minimă de 5 (cinci). Bonificațiile obținute pentru participarea la 4 cursuri sau 5 seminare pot suplini participarea la activitatea de cercetare.
 3. Studenții care au restanță sau diferență (anii anteriori sau prelungire de studii) la această disciplină trebuie să anunțe titularul de disciplină până în data de 31 martie, anul curent, că doresc să participe la examen în sesiunea curentă. Se trimite un mail, pe adresa rv.didactic@gmail.com, care să conțină numele și prenumele, secția, grupa și anul în care au fost realizate cerințele pentru această disciplină (prezențe, referat).