Cerințele disciplinei

Didactica specialității (discipline socio-umane)

Modul postuniversitar 2019 (Deva)

 

 1. Prezenţa la orele de lucrări practice este obligatorie. Pentru a putea participa la examinarea finală este necesar un număr minim de 3 prezenţe.
 2. Examinarea cursanților se va face pe baza unui portofoliu. Acest portofoliu trebuie să conțină:
  • Referat individual cu tema „Momentele recreative în timpul activităților didactice” (conţinutul referatului va avea între 5 și 8 pagini + pagina introductivă cu datele cursantului + pagina cu bibliografie, conform precizărilor de pe portalul prodea.ro, secţiunea ‘Referate – precizări privind realizarea referatelor’). Referatul trebuie să cuprindă teorie și minim 3 exemple de activități (descriere, timp propus sau repetări propuse și reprezentare grafică).
  • Unitate de învățare construită pe specializarea cursantului (se folosește modelul de pe pagina disciplinei, portalul prodea.ro).
 3. Referatul va fi punctat cu notă de la 0 la 10, conform indicatorilor de evaluare prezentați pe www.prodea.ro, pagina disciplinei. Procentul maxim acceptat de „copy-paste” fără trimitere la surse este de 30%.  Nota pe referat reprezintă 50% din nota finală.
 4. Unitatea de învățare va fi punctată cu notă de la 0 la 10, conform indicatorilor de evaluare prezentați pe www.prodea.ro, pagina disciplinei și reprezintă 50% din nota finală.
 5. Referatul și unitatea de învățare vor fi trimise pe adresa de e-mail rv.didactic@gmail.com până în data de 14 iunie, anul curent. Cele două fișiere vor fi arhivate într-un singur fișier (.zip) care va fi denumit cu numele și prenumele cursantului, iar la subiectul mesajului e-mail se va specifica „Modul postuniversitar – Didactica Deva”.
 6. Portofoliile incomplete/necorespunzătoare sau plagiate vor fi notate cu nota 4 (patru).
 7. Fiecare cursant/cursantă are dreptul la două evaluări. Prima evaluare se va realiza în data de 15 iunie, iar pentru a doua evaluare trebuie trimise portofoliile până în data de 27 iulie, anul curent.

           

Fiecare cursant să-și descarce de pe site-ul edu.ro programa școlară la disciplina proprie (să o aveți pe laptop, tabletă, telefon sau listată).