Instruire Asistată de Calculator

Nivel Licență – Anul III

Instruire Asistată de Calculator (IAC)

Denumirea disciplinei: Instruire Asistată de Calculator
Programarea în orar a activităţilor: anul 3, semestrul 5
Titularul de curs: Lector dr. Remus VĂIDĂHĂZAN
Temele de lucru

Graficul temelor de lucru

Cum trebuie trimise temele de lucru?

FIȘĂ DISCIPLINĂ

Fișa disciplinei EFS
Fișa disciplinei SPM
Fișa disciplinei KMS

EVALUARE PREZENTĂRI

Grilă de evaluare a prezentării (aplicație)

Grilă de evaluare a prezentării (analiză motrică)

RESURSE DIDACTICE