Evaluare Prezentare

Criterii de evaluare pentru prezentare

  1. Conținutul prezentării respectă tema disciplinei.
  2. Prezentarea are o structură logică și acoperă tema propusă.
  3. Prezentarea este flexibilă și cursivă.
  4. Prezentarea este clară cu termeni corect folosiți (și trimiteri corecte la sursele utilizate).
  5. Se păstrează legătura cu auditoriul prezent.
  6. Postura, gestica și poziția prezentatorilor este corespunzătoare.
  7. S-a afișat o concluzie structurată la sfârșitul prezentării.
  8. Bibliografia este corect realizată și suficientă pentru tema prezentată.
  9. Încadrarea în timpul propus pentru prezentare.

 

Pentru îndeplinirea completă a fiecărui criteriu se acordă 1 punct. Pentru îndeplinirea parțială a fiecărui criteriu se acordă 0,5 puncte. Calificativul „Admis” se acordă pentru un total de minim 5 puncte.