Anexă prezentări

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

Tematica pentru prezentări

Educaţie fizică și sportivă

 

 1. Pregătirea lecţiei de educaţie fizică – creativitate şi responsabilitate în gestionare resurselor.
 2. Gestionarea metodelor de predare în conducerea lecţiei de educaţie fizică.
 3. Gestionarea formelor de evaluare în conducerea lecţiei de educaţie fizică.
 4. Manevrarea şi conducerea colectivului de elevi în lecţia de educaţie fizică.
 5. Plasamentul profesorului pe suprafaţa de lucru în timpul lecţiei de educaţie fizică.
 6. Managementul lecţiei de educaţie fizică desfăşurate în condiţii speciale.
 7. Managementul densităţii efortului în lecţia de educaţie fizică.
 8. Gestionarea improvizaţiei în conducerea lecţiei de educaţie fizică.
 9. Ţinuta cadrului didactic şi comunicarea cu elevii în timpul lecţiei de educaţie fizică.
 10. Gestionarea şi manevrarea materialelor didactice pe parcursul lecţiei de educaţie fizică.
 11. Gestionarea formelor de exersare în metodica organizării activităţii de educaţie fizică.
 12. Managementul activităţii fizice şcolare în timpul liber al elevului.
 13. Avantajele şi limitele strategiilor de intervenţie ale cadrului didactic în lecţia de educaţie fizică (pedeapsa, strategia de dominare, negocierea, strategia de susţinere morală).
 14. Gestionarea feedback-ului în managementul lecţiei de educaţie fizică.
 15. Rutină şi creativitate în conducerea lecţiilor de educaţie fizică.

Sport și performanță motrică

 

 1. Pregătirea activităţilor fizice specifice – creativitate şi responsabilitate în gestionare resurselor.
 2. Gestionarea metodelor de predare în conducerea activităţilor fizice.
 3. Gestionarea formelor de evaluare în conducerea activităţilor fizice.
 4. Managementul activităţilor fizice desfăşurate în condiţii speciale.
 5. Managementul densităţii efortului în activităţile fizice.
 6. Gestionarea improvizaţiei în conducerea activităţilor fizice.
 7. Gestionarea şi manevrarea materialelor didactice pe parcursul activităţilor fizice.
 8. Avantajele şi limitele strategiilor de intervenţie ale antrenorului/ instructorului/ monitorului în activităţile fizice (pedeapsa, strategia de dominare, negocierea, strategia de susţinere morală).
 9. Gestionarea feedback-ului în managementul activităţilor fizice.
 10. Rutină şi creativitate în conducerea activităţilor fizice.

Kinetoterapie și motricitate specială

 

 1. Pregătirea activităţii de kinetoterapie – creativitate şi responsabilitate în gestionare resurselor.
 2. Gestionarea metodelor de predare în conducerea activităţilor de kinetoterapie.
 3. Gestionarea formelor de evaluare în conducerea activităţilor de kinetoterapie.
 4. Manevrarea şi conducerea pacienţilor în activităţile de kinetoterapie.
 5. Managementul activităţii de kinetoterapie desfăşurate în condiţii speciale.
 6. Managementul densităţii efortului în activitatea de kinetoterapie.
 7. Gestionarea improvizaţiei în conducerea activităţilor de kinetoterapie.
 8. Ţinuta kinetoterapeutului şi comunicarea cu pacienţii în timpul activităţilor de kinetoterapie.
 9. Gestionarea şi manevrarea materialelor didactice pe parcursul lecţiei de educaţie fizică.
 10. Managementul activităţilor de kinetoterapie în timpul liber al pacientului.
 11. Avantajele şi limitele strategiilor de intervenţie ale kinetoterapeutului în activităţile de kinetoterapie (pedeapsa, strategia de dominare, negocierea, strategia de susţinere morală).
 12. Gestionarea feedback-ului în managementul activităţilor de kinetoterapie.
 13. Rutină şi creativitate în conducerea activităţilor de kinetoterapie.