Evaluare prezentări

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

Criterii de evaluare pentru prezentări

  • Conținutul prezentării respectă tema disciplinei.
  • Prezentarea are o structură logică și acoperă tema propusă.
  • Prezentarea este flexibilă și cursivă.
  • Prezentarea este clară cu termeni corect folosiți (și trimiteri corecte la sursele utilizate).
  • Se păstrează legătura cu auditoriul prezent.
  • Postura, gestica și poziția prezentatorilor este corespunzătoare.
  • S-a afișat o concluzie structurată la sfârșitul prezentării.
  • Bibliografia este corect realizată și suficientă pentru tema prezentată.
  • Încadrarea în timpul propus pentru prezentare.