Tabelul cu indicatorii de evaluare pentru referat

Pentru obținerea calificativului „Admis” referatul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

1. Să nu conțină plagiat în proporție de peste 60%;
2. Să respecte toate criteriile trecute în tabelul următor.

 

Nr. Crt. Criterii de îndeplinit
1 Introducerea unui motto/ citat (cu referinţă la sursa de provenienţă).
2 Redactare corespunzătoare (formatul paginii, mărimea fontului, distanța între rânduri, inserarea corecta a pozelor/tabelelor/graficelor în referat, etc)
3 Întocmirea în formă corectă a bibliografiei (stilul A.P.A. minim 3 surse bibliografice).
4 Folosirea corectă a surselor bibliografice (inserarea corespunzătoare în text a trimiterilor la sursele bibliografice).
5 Informaţiile prezentate în referat să se succeadă logic.