Cerințele disciplinei Noțiuni și terminologie in cultura fizică și sportivă

Obligațiile studentului

Trebuie respectate întocmai!

 1. Prezenţa la cursuri este opţională
 2. Fiecare student trebuie să realizeze două referate,
  • Referatul trebuie să aibă un motto
  • Prima pagină trebuie să conţină datele de identificare a referatului (vezi Anexa nr. 1)
  • Conţinutul referatului trebuie să aibă un minim de 6 pagini (la fiecare citat inserat, în referat, din sursele bibliografice trebuie specificat numele autorului, anul şi pagina)
  • De asemenea în cadrul referatului pot fi adiţionate poze sau/şi filmuleţe specifice temei alese (unde este cazul)
  • Ultima pagină trebuie să conţină bibliografia (vezi Anexa nr. 2)
  • Caracterele cu care trebuie scris referatul sunt de 12, la distanţa de 1.5 rânduri, cu margini de 2 cm
  • Primul referat trebuie finalizat si încărcat pe site-ul www.prodea.ro până la data de 20 decembrie anul universitar curent, al doilea referat trebuie finalizat si încărcat până la data de 20 ianuarie anul universitar curent
  • Referatele trebuie editate cu diacritice româneşti
  • Tematica referatelor este prezentată în Anexa nr. 3
  • În funcţie de calitatea ştiinţifică a fiecărui referat bonusul acordat este cuprins între 0 şi 2 puncte/referat
  • Referatele care nu îndeplinesc standardele ştiinţifice sau de prezentare se vor reface
 3. Bonusurile se adiţionează numai dacă studentul obţine la examenul scris minim nota de trecere (nota 5)
 4. Examenul va fi în formă scrisă şi va cuprinde 2 subiecte.