Nivel Masterat – ANUL II

NIVEL MASTERAT

ANUL II

Educație fizică
prin joc
(Modul pedagogic
nivel II)
Practică pedagogică în educație fizică școlară la nivel liceal, postliceal și universitar
(Modul pedagogic nivel II)
Evaluare finală
(Modul pedagogic nivel II)
Antrenamentul sportiv pentru persoane cu nevoi speciale (Facultatea de Educație Fizică și Sport)
Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării (Extensia Bistrița)