Evaluare finală (modul pedagogic nivel II)

Nivel Masterat – Anul II

Evaluare finală

Denumirea: Examenul de absolvire al nivelului II
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: Aula Gheorghe Comănar
Programarea în orar a activităţilor: ANUL II, SEMESTRUL II
Examinator: Conf. dr. Cosmin PRODEA
EVALUARE
SUPORT TEORETIC

Descarcă de aici suportul teoretic