Cerințele disciplinei

Cerințele disciplinei „Practică pedagogică în educație fizică școlară la nivel liceal, postliceal și universitar”

ANUL UNIVERSITAR 2019-2020


  1. Prezenţa la orele de lucrări practice este obligatorie. Pentru a putea accede la examen este necesar un număr minim de 7 prezenţe (pentru sportivii de performanţă minim 6 prezenţe).
  2. 2. Studentul/a are obligaţia de a completa un număr de 5 fișe de observație (pe modelul prezentat) la lecțiile de educație fizică prezentate în cadrul orelor de lucrări practice/licee/școli din mediul rural.
  3. Studentul/a va completa o unitate de învăţare cu tematică la alegere, din programa şcolară la nivel liceal.
  4. Studentul/a va completa un grafic anual de eșalonare a unităților de învățare cu tematică la alegere, din programa şcolară la nivel liceal
  5. Studentul/a va descrie organizarea unui campionat şcolar la nivel liceal pentru o ramură sportivă la alegere/specializarea studentului.
  6. Studentul/a masterand va trebui să descrie o școală din mediul rural care să se găsească la cel puțin 10 km de un oras.

Rezumatul va trebui să atingă următoarele aspecte: denumirea școlii, localitatea unde se găsește, numărul de elevi/școală, numărul de clase, numărul de profesori, număr de cadre didactice de educație fizică, numărul de scutiți medicali, ce cuprinde portofoliul profesorului, descrierea bazei materiale, materiale didactice și descrierea activităților didactice (lecții – modul de desfășurare a lor) și sportive (campionat/e). Se trec și ce fel de îmbunătățiri propuneți voi ( din punct de vedere al profesorului de educație fizică/kinetoterapie.

Rezumatul va alcătuit din minim 3 pagini + poze, +filmulețe.

  1. Fiecare student trebuie să participe la un proiect didactic într-o GRUPĂ alcătuită din 2 masteranzi în care va sustine o lecție de educație fizică pentru nivel liceal/universitar. La aceste activități masteranzii se vor prezenta în echipament sportiv.

Examenul se va desfășura sub formă de colocviu oral. Portofoliul trebuie îndosariat și va fi predat la examen.

Examenul se va desfășura sub formă de colocviu oral. Portofoliul trebuie îndosariat și va fi predat la examen.