Referate1

 • prima pagină a referatului se va întocmi după modelul următor, particularizând în fiecare caz în parte cu datele specifice:

 

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA ………………………………………..

 

 

 

 

TITLUL DISCIPLINEI

 

TITLUL REFERATULUI

 

 

 

 

 

 

NUMELE . . . . . . . . . . . .

PRENUMELE . . . . . . . . . . . .

SPECIALIZAREA . . . . . . . . . . . .

GRUPA . . . . . . . . . . . .

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT . . . . . . . . . . . .

LOCALITATEA (se trece sediul facultăţii, extensiei) . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

~ anul curent ~

 

 

 • Format pagină: pagină A4, font Times New Roman, mărime 12; redactarea se va face cu distanţă de 1,5 între rânduri, cu marginile de 2 cm pe toate laturile.

 

 • Titlul: font Times New Roman, mărime 14.

 

 • Referatul trebuie să aibă un motto/citat precizat la începutul conţinutului (pe prima pagină de conţinut, după pagina cu datele de identificare)

 

 • În referat pot fi inserate trimiteri la filme specifice temei alese (unde este cazul). Dacă sunt mai multe fişiere, atunci toate fişierele vor fi arhivate folosind încodarea ‘.zip’, iar fişierul rezultat va fi denumit corespunzător cerinţelor de pe www.prodea.ro, secţiunea ‘Încarcă referat’. Dacă referatul este mai mare de 10 MB atunci el va fi predat pe CD/DVD cadrului didactic îndrumător.

 

 • Referatele trebuie editate cu diacritice româneşti (un site ajutător este ‘diacritice.com’).

 

 • Ideile preluate de la alţi autori vor fi urmate de trimitere la bibliografie: numele de familie al autorului, anul apariţiei lucrării. Pentru alte modalităţi de introducere a surselor bibliografice în text  consultaţi informaţiile oferite de Asociaţia Psihologică Americană deoarece vom folosi pentru redactare cerinţele A.P.A. (vezi Publication Manual of the American Psychological Association)

 

Exemple:

 1. S-a stabilit că în mediul urban se manifestă o tendinţă de accelerare a creşterii taliei la fete în raport cu băieţii din acelaşi mediu şi cu elevii de aceeaşi vârstă din medul rural (Coman, 1995, Marinescu, 2000).

 

 1. Festivalul Copiilor a fost organizat la Oradea şi s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile, dintre care o zi a fost alocata sportului. În această zi s-au organizat concursuri şi întreceri sportive: handbal, baschet, viteză, săritura în lungime, badminton, tenis de masă, concursuri de biciclete, skateboard, dans, majorete, etc. (oron.ro, 2010).

 

 • Textele preluate în întregime din lucrările altor autori vor fi trecute între ghilimele şi vor fi urmate de trimitere la bibliografie, menţionând şi pagina/paginile de unde au fost preluate: numele de familie al autorului, anul apariţiei lucrării, pagina.

 

Exemple:

 1. Educaţia fizică urmăreşte „menţinerea şi întărirea sănătăţii; sporirea capacităţii de efort fizic şi intelectual; dezvoltarea armonioasă a întregului organism al copiilor, (…); obişnuirea copiilor cu practicarea independentă şi sistematică a educaţiei fizice şi sportului în scopul armonizării activităţilor intelectuale cu cele fizice, (…); sporirea capacităţii de organizare şi autoorganizare a unor activităţi de educaţie fizică” (Uţiu, 1997, p. 135).

 

 1. „Intervenţia pubertăţii duce la accelerarea creşterii în înălţime într-un ritm superior tuturor vârstelor, ca apoi aceasta să se diminueze treptat până la 21 ani” (Cobârzan, 1999, p. 128).

 

 • Trebuie să existe legătură între text şi imaginile, graficele sau tabelele inserate.

 

Exemplu:

Tabere pentru elevii din ciclul gimnazial organizate de Adventure camps pentru:

 • iniţiere în tainele aventurii drumeţie şi orientare cu busola (vezi fig.4, adventurecamps.ro, 2010)
 • tir cu arcul;
 • vizita peşteri amenajate şi neamenajate ;
 • escaladă (vezi fig. 5, adventurecamps.ro, 2010);
 • mountainbiking (vezi fig. 6, adventurecamps.ro, 2010);
 • tiroliana
 • mountainbiking (trasee cu durata de minim 2 ore)

 

 

 

 

 

 

 • Fiecare tabel, grafic sau imagine are număr şi titlu. Acestea se numerotează în ordine crescătoare, începând de la numărul 1 şi respectând pasul de o unitate.

Ele se numerotează separat: tabelele de la 1 la ‘n’, graficele de la 1 la ‘n’, imaginile de la 1 la ‘n’, etc.

Pentru imagine şi pentru grafic numărul şi numele se trec sub acestea. Pentru tabele numărul şi numele se trec deasupra acestuia.

Toate aceste elemente (grafic, imagine, tabel) se pot insera în textul referatului sau se pot anexa la sfârşitul textului, după bibliografie. Dacă sunt mai multe anexe, atunci anexele vor fi numerotate, iar trimiterile la imagine, grafic sau tabel vor cuprinde şi numărul anexei (de exemplu: vezi anexa 1, fig. 5).

 

 • Bibliografia se va întocmi după modelul A.P.A.

 

Bibliografie (exemplu)

 

Bârsu, C. (2007). Istoria fiziologiei, biochimiei şi biofizicii (vol. I). Cluj-Napoca: Editura U.T.

Berntson, G. G., Jr., T. R., Eckberg, D., Grossman, P., Kaufmann, P. G., Malik, M., . . . Molen, M. W. (1997). Heart rate variability: Origins, methods, and interpretive caveats. Journal of Psychophysiology, 623-648.

Billman, G. E. (2011, Noiembrie 29). Heart Rate Variability – A Historical Perspective. Preluat de pe www.frontiersin.org: http://www.frontiersin.org/Journal/DownloadFile.ashx?pdf=1&FileId=1969&articleId=16984&Version=1&ContentTypeId=21&FileName=fphys-02-00086.pdf

Gusti, S. (1989). Unda de puls arterial. În S. G. Valeriu Neştianu, Fiziologie (pg. 128-139). Craiova: Caiet de lucrări practice Universitatea de medicină din Craiova.

Parker, S. (2007, Noiembrie 6). History of Heart Rate Monitors. Preluat de pe www.articlesbase.com: http://www.articlesbase.com/health-articles/history-of-heart-rate-monitors-253755.html

Pufulete, E. (2002). Cordul sportiv. În I. Drăgan, Medicină sportivă (pg. 97-120). Bucureşti: Editura Medicală.

Sports Tracking Technologies Ltd. (2013, februarie 12). Sports Tracker. Preluat de pe sports-tracker.com: http://www.sports-tracker.com/

Wikipedia. (2013, februarie 14). Galen detail.jpg. Preluat de pe wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Galen_detail.jpg

Zone Five Software LLC. (2013, februarie 14). SportTracks 3 Features. Preluat de pe zonefivesoftware.com: http://www.zonefivesoftware.com/sporttracks/features.php?sid=f09d7649f0682351ae89419f235cd10a

 

 • Referatele care nu îndeplinesc standardele ştiinţifice sau de prezentare se vor reface.