Revista

Nivel Licență – Anul III

Activități motrice adaptate pentru persoane aflate în condiții speciale

Denumirea disciplinei: Activități motrice adaptate pentru condiții speciale
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: Facultatea de educaţie fizică şi sport – Parcul Sportiv „Dr. Iuliu Haţieganu”
Programarea în orar a activităţilor: ANUL III, SEMESTRUL II
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA